Medewerkers

Natalie de Leede

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
Bio

Meer betrokken ouders geven betere onderwijsresultaten. Bij ouderbetrokkenheid gaat het in mijn visie om het creëren van betrokkenheid bij het leerproces van hun kinderen. Ouders ontdekken dat ze invloed hebben op de leerresultaten van hun kinderen. Ik vind het ontwikkelingsvolgsysteem Kijk! daarbij een goed hulpmiddel. Door Kijk! krijgen leerkrachten én ouders goed inzicht in hoe de ontwikkeling verloopt.

In lijn met het bovenstaande is mijn missie in het werk het activeren. Ouders activeren om met hun kind aan de slag te gaan; leerkrachten activeren om de juiste aanpak bij ieder kind te vinden; kinderen activeren om deel te nemen aan hun eigen leerproces. In mijn trainingen, coaching of lezingen probeer ik de deelnemers nieuwsgierig te maken. Tijdens de trainingen ‘Gesprekken met ouders’ oefenen we door doen. Samen met trainingsacteur Joke Brans trainen we de deelnemers in hun gespreksvaardigheden en in hun reflectie daarop. Mijn bijdrage is geslaagd als ze het nieuw geleerde meteen willen gaan proberen en er meer over willen weten. Een goede interactie tussen deelnemers blijkt daarbij een belangrijk middel. Want wat maakt meer enthousiast dan een voorbeeld uit eigen praktijk?

NEVENEXPERTISE
 • 2 jaar promotieonderzoek naar samenwerking tussen opvoeders bij de UvA.
 • Medezeggenschapsraad Lorentzschool Leiden.
 • Begeleider van scripties op de HvA pedagogiek.
 • Gastdocent HBO en universitair.
 • Deskundig in het voeren van oudergesprekken.
 • Gesprekken met ouders.
OPLEIDING
 • (Ortho-)pedagogiek, studierichting Preventie en voorlichting, Universiteit Utrecht.
 • PABO, Domstadacademie Utrecht.
 • Creatieve therapie in drama (propedeuse).
 • Middle management, ISBW.
 • Opleiding tot assessor, C&A.
PROFESSIONALISERING
 • Kijk.
 • Wat werkt op school.
 • Startblokken-Basisontwikkeling.
 • Ko-Totaal.
 • Diversen op het gebied van ouderbetrokkenheid.