Medewerkers

Monique de Bruijn

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

BIO

‘Een zo optimaal mogelijke ontwikkeling’, dat is wat ik elk kind gun. Hier wil ik graag aan bijdragen. Door het doen van onderzoek en observaties en het aansluiten bij (multidisciplinaire) gesprekken denk ik graag met ouders, leerkrachten en intern begeleiders mee over de ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden. Zelfs in heel ingewikkelde casussen blijkt er altijd een volgende stap te zijn! Door mijn achtergrond als intern begeleider en adviseur passend onderwijs, heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met kinderen met leer- en of gedragsproblematiek, handelingsgericht werken en oplossingsgericht werken. Deze kennis en ervaring neem ik mee in mijn werk als onderwijsadviseur/orthopedagoog bij het HCO.

OPLEIDING

  • Orthopedagogiek – specialisatie: Leerlingzorg, Universiteit Utrecht
  • PABO, Hogeschool Inholland, Rotterdam

NEVENEXPERTISE

  • Leerkracht basisonderwijs
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs
  • Ervaring interne begeleiding
  • Passend Onderwijs realiseren

PROFESSIONALISERING

  • NVO diagnostische aantekening
  • Certificaat Coachen voor het (basis)onderwijs, Hogeschool InHolland, Rotterdam
  • Certificaat Onder- of overprikkelde kinderen (Wiebelen en friemelen in de klas), King nascholing te Amsterdam
  • Certificaat Dyscalculie behandeling, Rino, Amsterdam