Medewerkers

Misha van Blijswijk

Accountmanager, Team manager

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

Leren is een werkwoord, dat is mijn motto. In mijn werk als onderwijsadviseur en trainer begeleid ik teams op scholen in het doorlopen van een leerproces, waarbij je elkaar inspireert en uitdaagt. Daar leer ik zelf ook veel van. Na de pabo ging ik als leerkracht aan de slag in het speciaal onderwijs. Daarnaast begon ik met een studie orthopedagogiek en onderwijskunde. Overdag was ik geboeid door de kinderen en ’s avonds werkte ik wetenschappelijke literatuur door. De combinatie van theorie en praktijk boeit me nog steeds. In mijn werk als trainer en adviseur ondersteun ik daarom leerkrachten en directies de vertaalslag te maken van nieuwe inzichten naar de dagelijkse praktijk voor de klas.

NEVENEXPERTISE
  • Voorzitter van theatergroep 8.
OPLEIDING
  • Pabo, Haagse Katholieke Pabo Den Haag.
  • Onderwijskunde, specialisatie Onderwijsontwikkelingen en Organisatie-ontwikkeling en schoolbeleid, Universiteit van Leiden.
  • Leerproblemen, Universiteit van Leiden.
  • Masteropleiding Special Education Needs (SEN).
PROFESSIONALISERING
  • Inleiding systeemtheorie, RINO Noord-Holland.
  • Piramide trainer.
  • OVM-trainer.
  • Teamgerichte coaching.
  • Schoolvideo Interactie Begeleiding (SVIB), Fontys Opleidingscentrum.