Medewerkers

Marjolein Pieterse

Regiebehandelaar

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

‘Voor ieder kind de juiste leeromgeving creëren en het kind optimaal gebruik laten maken van zijn/haar kwaliteiten.’ Mijn werkzaamheden richten zich op deze visie, die samen met de leerling, ouders, leerkracht, intern begeleider, remedial teacher en directie wordt gerealiseerd. Leerlingbesprekingen, observaties, gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten en individueel psychologisch onderzoek helpen me uit te zoeken welke onderwijsbehoeften deze leerling heeft. Daarnaast analyseer en bespreek ik groepsgewijs afgenomen onderzoeken en ondersteun ik leerkrachten in het handelingsgericht werken. Als GZ-psycholoog en Hoofdbehandelaar ONL (Onderwijszorg Nederland, voor vergoede diagnostiek en behandeling van dyslexie), ben ik eindverantwoordelijk voor goede diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Daarnaast verzorg ik de training voor dyslexiebehandelaars die volgens de ONL-methode leerlingen gaan behandelen.

OPLEIDING

Doctoraalexamen Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Onderwijskunde.
Doctoraalexamen Psychologie, afstudeerrichting Onderwijspsychologie.
Postdoctorale Beroepsopleiding Gezondheidszorgpsycholoog.

PROFESSIONALISERING
  • Train de Trainer ONL Dyslexie.
  • Postacademische cursus Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs.