Medewerkers

Louise Lichtendahl

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

‘De pure, speelse en ontdekkende manier waarop jonge kinderen leren en ontwikkelen’, daar ben ik door gegrepen. Werken met jonge kinderen vereist specifieke kennis, competenties en vaardigheden. Als onderwijsadviseur gespecialiseerd in het ‘Jonge Kind’ coach en begeleid ik leerkrachten en pedagogisch medewerkers in doelgericht en opbrengstgericht werken met jonge kinderen en zet daarbij het spel en spelend leren centraal. Kijkend naar de positie van het jonge kind binnen de school, vind ik de scheidingslijn waar het jonge kind overgaat van groep 2 naar groep 3 en start met formeel leren heel boeiend. Ik zie op scholen nog kansen om in deze overgang van kleuterklas naar groep 3 meer gebruik te maken van de kwaliteiten van het jonge kind en het onderwijsaanbod daar beter op af te stemmen. Ik help leerkrachten door beleid om te zetten in bruikbare, toepasbare kennis en vaardigheden waar zij direct mee aan de slag kunnen in de klas. Ruime ervaring als leerkracht en management lid in het basisonderwijs helpen mij daarbij. Samen met een directie, een team leerkrachten of pedagogisch medewerkers ga ik vanuit een heldere visie op zoek naar kansen en mogelijkheden om het onderwijs aan hun leerlingen te verstevigen en te verbeteren. Alle kinderen verdienen immers een plek waar ze gezien worden, zichzelf mogen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen! 

OPLEIDING 
Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht
Pabo (zij-instroom), Haagse Hogeschool
Master Special Educational Needs, Seminarium voor Orthopedagogiek