Medewerkers

Lieke de Jonge-Gosen

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Zitten er ook steeds meer anderstalige leerlingen op uw school? Verloopt hun taalontwikkeling nog moeizaam? Toen ik als leerkracht met deze doelgroep aan de slag ging, had ik ook vaak handen te kort om onderwijs op maat te bieden. Deze kinderen hebben niet alleen de reguliere taallessen nodig, maar moeten gewoon nog Nederlands leren. Niet alleen de taal, maar juist ook de cultuur. En dat gaat niet vanzelf…
 
Door mijn ervaring en mijn kennis van taal en taalverwervingsprocessen, kan ik u als adviseur en coach helpen om uw onderwijs zo vorm te geven, dat ook deze kinderen voldoende leren. In mijn begeleiding vind ik het belangrijk om te faciliteren en te motiveren, maar uiteindelijk komt ontwikkeling uit jezelf!
Mijn focus binnen het vakgebied NT2 ligt niet enkel op nieuwkomers. Ook het onderwijs aan leerlingen die al wat langer in Nederland zijn verdient nog meer aandacht. Vooral woordenschat en begrijpend lezen blijken vaak lastig voor deze leerlingen. Maar ook voor de pragmatiek is vaak weinig aandacht, terwijl de taal wel degelijk door de cultuur gevormd wordt en kennis hiervan door de samenleving verwacht wordt.

Deze kinderen een kans op een volwaardige plaats in onze samenleving bieden, dat is mijn missie!

NEVENEXPERTISE
  • Projectcoördinator van (onderwijsgerelateerde) ontwikkelingsprojecten in Bolivia
  • Opzetten van en lesgeven aan een kopklas
  • Opzetten van en lesgeven aan een plusklas
  • Onderwijs aan kleuters
OPLEIDING
  • Master INTERCULTURELE COMMUNICATIE – Universiteit Utrecht Specialisatie: TWEEDE TAALVERWERVING
  • Bachelor TALEN EN CULTUREN VAN LATIJNS-AMERIKA – Universiteit Leiden
  • PABO – Hogeschool de Kempel
PROFESSIONALISERING
  • COACHINGOPLEIDING – ICM opleidingen
  • CRUCIAL CONVERSATIONS – IMK opleidingen
  • PRAKTIJKSTUDIE MANAGEMENT – Universiteit Leiden