Medewerkers

Katie Gramsbergen

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

Samen aan de slag voor de zieke leerling

Met scholen ga ik in gesprek en werk ik samen om voor de langdurig – of chronisch zieke leerling continu├»teit van onderwijs te bewaren.

Ieder kind heeft recht op onderwijs en op een schoolomgeving die hem/haar ziet en hoort. Een plek waar zij groeien en leren.

Ik ben creatief in het vinden van oplossingen en bedenken van maatwerktrajecten voor leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het (regulier) onderwijs door ziekte. Zowel in het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs en het MBO.

Ik leg makkelijk contacten en daarom gaan en staan veel deuren van scholen, samenwerkingsverbanden en hulpverlenende instanties voor mij open.

EXPERTISE
  • Consulent zieke leerlingen (specialisaties: longziekten, MDL ziekten en eetstoornissen)
  • Rouw- en verliesbegeleiding
OPLEIDING
  • Lerarenopleiding Frans en Engels.
PROFESSIONALISERING
  • Post HBO opleiding Rouw en verlies begeleider, Land van Rouw
  • Oplossingsgericht coaching, Universiteit Amsterdam.
  • Nascholingen op het gebied van diverse ziektebeelden