Medewerkers

Jasperine van Gent

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

Als onderwijsadviseur en psycholoog in het team leerlingzorg wordt mijn hulp of advies ingeroepen als het leren en/of de aanpassing in het onderwijs bij leerlingen niet vanzelf gaat.
Samen met leerkrachten, intern begeleiders en ouders probeer ik op een handelingsgerichte werkwijze de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen met als doel dat zij weer met zelfvertrouwen en plezier naar school gaan en zich gesteund voelen door hun leerkracht. Daarnaast adviseer ik scholen bij de implementatie van groepsplannen en de optimalisering van de zorgstructuur. In deze processen vind ik het een uitdaging om een brug te slaan tussen de theorie en de onderwijspraktijk.
Leren lezen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen profiteren van onderwijs. Voor kinderen met dyslexie is vlot leren lezen geen vanzelfsprekendheid. Als dyslexiespecialist heb ik lange tijd kinderen met dyslexie begeleid. Momenteel verzorg ik trainingen, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten voor schoolteams, ouders en dyslexiebehandelaars van ONL (Onderwijszorg Nederland).

OPLEIDING
  • Studie ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht.
  • Master-SEN Dyslexiespecialist, Fontys Hogeschool
PROFESSIONALISERING
  • Dyslexiespecialist.
  • Train-de-trainer voor ONL; dyslexiebehandelaars.