Medewerkers

Irene van der Kaaij-Ririhena

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

BIO

Accept what is, let go of what was, and have faith in what will be’,
(Sonia Ricotti). Onderdeel zijn van de ontwikkeling van een kind is geweldig! Als klein meisje wilde ik al juf worden. Als juf, intern begeleider en orthopedagoog vind ik dat leerlingen gebaat zijn bij een aanpak die uitgaat van hun mogelijkheden en behoeften. Dat geeft vertrouwen en ik ben er van overtuigd dat vertrouwen je verder brengt. Het geeft mij energie om in samenwerking met de leerling, de ouders/verzorgers, de school en andere betrokkenen maatwerk te creëren. Want: “Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, dan kunnen zij hun ei niet kwijt!”.

OPLEIDING

 • Pedagogische Wetenschappen – Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht
 • PABO, Hogeschool Inholland Den Haag

NEVENEXPERTISE

 • Leerkracht basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
 • Ervaring interne begeleiding
 • Passend Onderwijs realiseren

PROFESSIONALISERING

 • NVO diagnostische aantekening
 • Certificaat Meldcode Kindermishandeling
 • Certificaat Bayley III – NL
 • Certificaat Train de trainer
 • Handelingsgericht arrangeren
 • Certificaat Begaafdheid en talentontwikkeling