Medewerkers

Inge Spaargaren

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

Mede vanuit praktijkervaring als leerkracht en schoolleider weet ik wat werkt op een school. Daarnaast heeft de expertopleiding Wat Werkt Op School mij de benodigde theoretische kaders gegeven. Opbrengstgericht werken in de breedste zin van het woord is voor mij bij de begeleidingstrajecten de insteek. Vanuit een opbrengstgerichte visie werken aan leerkrachtvaardigheden en een systematische, cyclisch gerichte aanpak zijn zaken die succesvol in de praktijk blijken te zijn.

OPLEIDING
 • Atheneum A.
 • PABO.
 • Akte J voor gymnastiek.
 • Akte Speciaal Onderwijs.
 • IB-opleiding.
 • Schoolleiderstraining.
PROFESSIONALISERING
 • SVIB-coach.
 • CLS-trainer.
 • MI-trainer.
 • WinWin-trainer.
 • Expert Wat Werkt Op School.