Medewerkers

Fred Kruidenberg

Accountmanager, Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

“Education is the point at which we decide if we love the world enough to accept responsibility for it.”
Hannah Arendt

Als groepsleerkracht, directeur, bestuurder, onderwijsadviseur en accountmanager heb ik het onderwijs van vele kanten gezien. Ik begon mijn loopbaan in het Freinetonderwijs, stond 23 jaar voor de klas en had als directeur een afdeling met asielzoekerskinderen. Als één van de eersten kreeg ik de kans de coöperatieve structuren van Kagan in de VS te leren. Enkele jaren terug heb ik als lid van de taakgroep Marzano meegewerkt het gedachtegoed van Marzano in Nederland te verspreiden.
Door mijn achtergrond en ervaring ben ik goed in staat praktijk en theorie bij elkaar te brengen. Dat doe ik onder andere als accountmanager, in de vele trainingen (bijvoorbeeld op het ROC) of als redactielid van een bekend Nederlands schoolblad.

NEVENEXPERTISE
 • Redactielid blad SCHOOL.
 • Medezeggenschap in het Onderwijs.
OPLEIDING
 • Pedagogische Academie.
 • Pedagogiek MO-A, VU.
 • Pedagogiek/onderwijskunde HKP, Hogeschool van Amsterdam.
 • Onderwijskunde, UvA.
PROFESSIONALISERING
 • Leidinggevende communicatie en video interactie analyse
 • Singapore Rekenprofessional
 • Interne Audits
 • Gecertificeerd Marzano research trainer
 • Gecertificeerd trainer flitsbezoeken
PUBLICATIES

Uitgaven waar Fred aan mee werkte:

 • Wat Werkt op School, Robert Marzano
 • Hoogbetrouwbare scholen, Robert Marzano
 • De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG, Richard Dufour & Michael Fullan
 • Starten met een Professionele LeerGemeenschap, Maarten Bruns en Martin Bruggink