Medewerkers

Esther Metten

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Bio

“Ieder kind heeft recht op goed onderwijs zodat hij of zij het maximale kan bereiken in zijn of haar ontwikkeling en daarmee van toegevoegde waarde kan zijn voor onze samenleving.”

Wij als onderwijsprofessionals moeten kijken naar de specifieke (onderwijs)behoeften van het kind zodat hij of zij het hierboven gestelde doel kan bereiken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat ieder kind kan leren. Daarbij moeten we gebruik maken van zijn of haar kwaliteiten en de kennis en ervaring van ouders en andere professionals: passend onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs wanneer het moet.

Denken in mogelijkheden is een kerneigenschap van mij. En middels mijn sterk ontwikkelde analytisch denkvermogen, inlevingsvermogen en gebruik makend van motiverende, handelingsgerichte gesprekstechnieken wil ik samen met de leerkracht, intern begeleider en ouders op zoek gaan naar wat werkt voor déze leerling.

Sinds 2007 ben ik werkzaam als onderwijsadviseur/gedragswetenschapper, eerst in de regio Rotterdam en sinds 2019 in de Haagse regio.

Opleiding

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie, Universiteit Leiden

Professionalisering

  • Basisaantekening psychodiagnostiek
  • Cursus handelingsgericht werken van Noëlle Pameijer