Medewerkers

Clara Buter

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
Bio

Afstemmen op de behoeften van (jonge) kinderen zodat ze zich veilig voelen om te gaan leren. Dat is het uitgangspunt in mijn werk. Alleen als kinderen zich veilig voelen, komen ze tot ontwikkeling. Professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van (jonge) kinderen hebben hierin een zeer belangrijke taak. Ik zie het als mijn missie om deze professionals goede ondersteuning en begeleiding te bieden, zodat ze in staat zijn om elke dag weer af te stemmen op waar een kind in zijn ontwikkeling zit; welke volgende stap een kind nodig heeft; welke behoeften er achter bepaald gedrag schuil gaan en om te reflecteren op hun eigen pedagogisch en didactisch handelen. Hierdoor kunnen zij het veilige leerklimaat scheppen waardoor kinderen kunnen gaan leren. Afstemmen is tegelijkertijd de sleutel in mijn begeleiding. Erachter komen waar de professional zit in zijn ontwikkeling en wat hij/zij nodig heeft om een volgende stap te maken, is de uitdaging in mijn werk.

Opleiding
  • Master SEN, Gedragsspecialist (1-jarige leerroute), Fontys Hogeschool
  • Pabo (verkorte leerroute), Hogeschool INHOLLAND
  • Psychologie, Rijksuniversiteit Leiden
Professionalisering
  • KIJK!
  • VVE-programma Piramide
  • VVE-programma Kleuterplein
  • Gecertificeerd Leren Zichtbaar Maken (Hattie) trainer