Medewerkers

Charlotte de Groot

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen”.

Niet denken in problemen, maar denken in oplossingen, is mijn motto binnen mijn werk als onderwijsadviseur. Dit met als doel om aan te sluiten bij de sterke kanten en vanuit daar te kijken wat er nodig is, zodat een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Ik vind het belangrijk om te kijken naar het gedrag dat áchter het waargenomen gedrag zit. Een kind ontwikkelt zich binnen een omgeving. Voor een optimale ontwikkeling geloof ik sterk in het totaal plaatje, waarin niet alleen gekeken wordt naar of het kind zijn gedrag moet veranderen, maar ook wat de omgeving (leerkracht, klasgenoten, plek in de klas, thuissituatie) kan bijdragen.

Zo is een veilige hechting de basis voor een gezonde ontwikkeling. En we staan er niet dagelijks bij stil, maar de invloed van een trauma op de ontwikkeling en het gedrag van een kind is groot. Kinderen die heftige situaties hebben meegemaakt, lopen vaak vast in het onderwijs. Ze presteren onder hun kunnen, vragen veel aandacht of trekken zich juist terug. Ik onderzoek graag waar het gedrag vandaan komt en welke benadering hierbij het beste past. Met een focus op de krachten, ga ik graag samen met het kind en zijn/haar omgeving aan de slag om op zoek te gaan naar oplossingen. Op basis hiervan geef ik onderwijsprofessionals graag handvatten, zodat zij veerkrachtiger met de leerling om kunnen gaan. Alles met als doel: het optimale uit kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals halen.

Opleiding

  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Haagse Hogeschool
  • Premaster Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
  • Master Orthopedagogiek, Universiteit Leiden
  • BAPD (basisaantekening psychodiagnostiek)

Professionalisering

  • Handelingsgerichte diagnostiek
  • Trauma- en hechtingsproblematiek
  • Signs of Safety
  • NIKA (diagnostiek en interventie hechting)