Medewerkers

Anne van der Gaag-van den Heuvel

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

Betrokkenheid en passie zijn kenmerkend voor mijn werk. Dit was al zo toen ik celliste was bij verschillende muziekgezelschappen. Op deze manier haal ik niet alleen het beste uit mijzelf, maar het werkt ook door naar de klant, de leerkracht of de pedagogisch medewerker. Het jonge kind is mijn expertisegebied. Ik ben geboeid door hun groeiproces en ik wil graag bijdragen aan hun ontwikkeling.

Ik doe dit door het geven van scholing n methodes zoals Kaleidoscoop, Uk & Puk en Schatkist. Als KIJK! trainer verzorg ik de implementatie van dit volsysteem en maak ik de verbinding met andere (school-brede) trajecten van de school. Bijvoorbeeld de verbinding met Opbrengstgericht Werken en het werken met groepsplannen. Naast scholing verzorg ik ook coaching op de werkvloer. Ik houd hierbij rekening met de visie en de werkwijze van de klant. Verder begeleid ik management en directie van voor- en vroegscholen bij het opzetten van kwaliteitszorg voor VVE. Ik doe dit door de wensen goed in kaart te brengen en het kwaliteitsbeleid -in samenspraak met de klant- te ontwikkelen.

Andere werkzaamheden die ik verricht hebben betrekking op VVTO-Engels. Ik implementeer VVTO-Engels op basisscholen (groep 1 -8) en help hen -desgewenst- het Early Bird keurmerk te behalen.

OPLEIDING
  • Pedagogiek, specialisme Kinderopvang, Hogeschool van Amsterdam.
  • Management in de Kinderopvang, ISBW.
  • Koninklijk Conservatorium, Den Haag.
PROFESSIONALISERING
  • Kaleidoscooptrainer.
  • Kijk!-specialist.
  • Ben Ik In Beeld trainer.
  • Spel-specialist.
  • Trainer Early bird.
  • SVIB.
  • Schatkist-specialist.