Leerpotentieel HCO nieuw

  • Een dynamische visie op ontwikkeling
  • Uitgaan van kracht en kwaliteit
  • Actief stimuleren van een groei mindset 
  • Wetenschappelijk onderbouwde aanpak
  • Praktische insteek voor leraren en andere begeleiders

Bij het HCO werken gespecialiseerde psychologen/adviseurs met specifieke kennis en ervaring op het gebied van leerpotentieel. Met onderzoek, training en advies kunnen zij u helpen nog beter in te spelen op de unieke onderwijsbehoeften van kinderen.

Download hier het overzicht van onze visie en activiteiten op het gebied van leerpotentieel (dynamisch leerpotentieel onderzoek, PDO, executieve functies en Growth Mindsets). 

Download hier de folder over executieve functies.

Dynamisch leerpotentieel onderzoek, CITO en intelligentieonderzoeken

 Soms heb je als leerkracht misschien het idee: ‘Deze leerling kan het wel, maar het komt er nog niet uit.’ Met behulp van dynamisch testen kun je beter zicht krijgen op wat deze leerling nodig heeft. Veel onderzoeken, zoals CITO en intelligentietests, meten wat een leerling tot nu toe beheerst. Bij dynamisch leerpotentieel onderzoek gaat het niet om de huidige prestaties van het kind. Het draait om het verschil tussen dat wat een leerling nu kan en dat wat een kind zou kunnen. Dat biedt ons een andere, positieve kijk op de mogelijkheden van het kind.

Een gespecialiseerd psycholoog/orthopedagoog neemt een dynamisch leerpotentieel onderzoek af. Tijdens het onderzoek kijkt de onderzoeker niet alleen naar wat de leerling al kan of weet. De leerling krijgt juist iets nieuws aangeleerd. Op deze manier brengt de onderzoeker in kaart:

  • welk soort en welke hoeveelheid instructie een kind nodig heeft, en
  • in welke mate het kind hiervan profiteert.

Lees twee praktijkverhalen over dynamisch testen

Wetenschappelijk onderzoek naar leerpotentieel

 Het HCO blijft verder onderzoek doen naar de effecten van dynamisch leerpotentieel onderzoek in de praktijk. Hierbij werken we samen met de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen en brengen hierover gezamenlijke wetenschappelijke publicaties uit. Er is regelmatig uitwisseling van kennis en ervaring tussen adviseurs van het HCO en wetenschappers. Het HCO ondersteunt de bijzondere leerstoel van prof. dr. Wilma Resing voor Onderzoek naar intelligentie, dynamisch testen en leerpotentieel, aan de Universiteit Leiden.

PDO: onderzoek naar het leerpotentieel van het jonge kind

Het PDO (Pedagogisch didactische observatie) is een onderzoek naar de manier waarop peuters en kleuters leren. U kunt dit instrument inzetten bij jonge kinderen waar er zorgen zijn over de ontwikkeling. Ook kunt u het PDO inzetten als u signaleert dat kinderen juist verder zijn in hun ontwikkeling. Met het PDO observeert u door welke interventies, op welk niveau en op welke manier u kunt aansluiten bij de behoeften van de peuter en kleuter. Lees meer over het PDO

Training Executieve functies

 Op tijd komen, niet de hele chocoladereep in één keer opeten, beheerst feedback geven. Executieve functies houden ons bezig. Ze sturen onze cognitie om activiteiten te plannen en te organiseren. Goed ontwikkelde executieve functies zijn een voorwaarde om te kunnen leren. Als een kind deze functies (nog) niet goed kan inzetten, kan dit de ontwikkeling flink in de weg zitten. De vraag hoe je deze functies bij kinderen stimuleert, staat centraal tijdens de training Executieve Functies.

In de training komt theorie rondom executieve functies aan bod en besteden we aan de hand van voorbeelden, filmbeelden en materiaal uitgebreid aandacht aan de dagelijkse praktijk. U leert wat executieve functies zijn, hoe je de sterke en zwakke punten in de functieontwikkeling kunt ontdekken en hoe je deze op een positieve wijze kunt stimuleren bij het jonge kind.

Doelgroep

Er zijn 3 type trainingen:
• training voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten in groep 1-2, intern begeleiders in de onderbouw;
• training voor leerkrachten en intern begeleiders van groep 3-8 in het PO; 
• training voor leerkrachten en intern begeleiders die meer willen weten over de specifieke executieve functies bij rekenen.

Open inschrijving of incompany

Het HCO organiseert jaarlijks deze trainingen op open inschrijving. Kijk voor actuele data en aanmelding op www.hco.nll/agenda. Een training voor een groep leraren van een team of groep scholen op locatie is ook mogelijk. Neem daarvoor contact op via een van onze accountmanagers of stuur een mail naar .

Growth Mindsets

 Uit onderzoek weten we dat een op groei gerichte mindset heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen (en ook volwassenen). Een dergelijke mindset draagt bij aan de motivatie van leerlingen, hun leerprestaties, hun doorzettingsvermogen en creativiteit. De vraag hoe je een groei mindset bij leerlingen stimuleert, staat centraal tijdens de training Growth Mindsets.

In de training Growth Mindsets:

• leert u de theorie van Carol Dweck’s mindsets,
• wordt u zich bewust van uw invloed op de mindset van leerlingen,
• krijgt u handrekeningen om op eenvoudige manieren een op groei gerichte mindset te stimuleren bij leerlingen en bij uzelf,
• gaat u aan de slag met uw eigen vaardigheden.

Doelgroep

De training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren in het PO.

Open inschrijving of incompany
 

Het HCO organiseert jaarlijks deze trainingen op open inschrijving. Kijk voor actuele data en aanmelding op www.hco.nl/agenda of www.growthmindsets.nl. Een training voor een groep leraren van een team of groep scholen op locatie is ook mogelijk. Neem daarvoor contact op via een van onze accountmanagers of stuur een mail naar .

Wilt u alvast meer weten over hoe u een growth mindset bij uw leerlingen kunt stimuleren? Kijk voor tips en handvatten op www.growthmindsets.nl.

 

Wat kan het HCO voor u betekenen?

- Het HCO biedt verschillende trainingen aan op het gebied van leerpotentieel, het PDO,  executieve functies en Growth Mindsets. Kijk voor de mogelijkheden in onze agenda. Ook kunnen wij een studiebijeenkomst of training verzorgen aangepast op uw schoolsituatie.
- Gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen van het HCO kunnen een leerpotentieel onderzoek of PDO uitvoeren, bijvoorbeeld bij een leerling met een specifieke zorgvraag. neem heirvoor contat op met een van onze gespecialiseerde adviseurs.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies