Breinvriendelijk leren HCO

De hersenen van kinderen en jongeren zijn volop in ontwikkeling. Dat vraagt om onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden van dit ontwikkelende brein. Hoe breng je dit op school en in de klas in de praktijk?

De laatste 10 jaar is uit onderzoek veel nieuwe kennis over het brein beschikbaar gekomen. Samen met partners heeft het HCO deze informatie toegankelijk gemaakt voor het onderwijs. Daarbij maken we gebruik van de wetenschappelijk inzichten van vooraanstaande experts, zoals Jelle Jolles en Eric Jensen. Wij bouwen niet voort op de neuromythen over hersenen en leren die in omloop zijn. Met advies op maat, training, en coaching kunnen wij scholen ondersteunen om werk te maken van breinvriendelijk onderwijs.

Boek en training Krachtig Onderwijzen en Eric Jensen

In 2012 verscheen bij onze uitgeverij het boek Krachtig Onderwijzen, een bewerking van Fierce Teaching van de Amerikaanse expert in breinvriendelijk onderwijs Eric Jensen.

Krachtig onderwijzen gaat om het vakmanschap van de leraar. Elke leraar heeft een rugzak vol met allerlei didactische en pedagogische kwaliteiten, een handelingsrepertoire. Heel veel zaken passen leraren al toe. Maar bent u zich er bewust van? Kennis van het brein maakt u bewust van de keuzes die u als leraar maakt om leerlingen te helpen leren.

Bij het boek hebben wij praktische workshops en trainingen ontwikkeld. Hierin draait alles om de kernvraag: hoe krijgt u leerlingen in de optimale staat van leren? Volgens Jensen zijn er zeven principes die bijdragen aan de optimale staat van leren. Hij geeft hierbij een aantal praktische en gemakkelijk uit te voeren werkwijzen en tips.

De zeven principes zijn:
Karakter en Respect
Altijd structuur in de leerstof
Correctie en feedback
Hoger niveau denken door verdieping van de leerstof
Trek in leren
Input-output ratio 49-51
Geheugen en herhaling

Neem een voorproefje Krachtig Onderwijzen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om met Krachtig Onderwijzen aan de slag te gaan. Bekijk het overzicht of neem voor informatie over workshops, advies en training Krachtig Onderwijzen contact op met Wouter Camps.

Workshop Executieve functies en verschillen tussen jongens en meisjes

Uit zeer recent onderzoek is gebleken dat de hersenen van jongens en meisjes daadwerkelijk anders zijn opgebouwd. Dit verschil in aanleg heeft gevolgen voor de manier waarop ze omgaan met taken, emoties en prikkels. Het bepaalt mede hoe ze tot leren komen en welke strategieën ze hanteren.

In een workshop over dit onderwerp lichten we de verschillen tussen jongens en meisjes toe aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. We laten zien welke invloed de executieve functies hebben op het gedrag van jongens en meisjes en geven tips om morgen mee te nemen naar de werkvloer. Na afloop van de workshop heeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Welke mysterieuze rol speelt de prefrontale cortex bij het leren?
 • Hoe draagt de taalverwerving bij aan emotieregulatie?
 • Welke hormonale verschillen hebben invloed op de executieve functies van jongens en meisjes?
 • Hoe kunt u de leeropbrengsten vergroten door rekening te houden met de belangrijkste executieve functies?

Neem voor meer informatie over een workshop voor uw schoolteam contact op met Brenda van der Meer.

Workshop Stimuleren van flexibel en creatief denken

Kleuters die flexibel zijn kunnen zich goed aanpassen aan nieuwe situatie of een wijziging in een plan. Best prettig als je niet in paniek raakt of boos wordt als de plannen gewijzigd worden omdat het bijvoorbeeld regent. Kleuters kunnen ook leren hoe ze flexibel en creatief kunnen denken: als je je gedrag of denken bij kunt sturen gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. In beide situaties heeft u als leerkracht een mooie taak te vervullen, want zonder (cognitieve) flexibiliteit is sociaal en doelgericht gedrag bijna onmogelijk.

In een workshop over dit onderwerp lichten we aan de hand van aansprekende filmpjes en voorbeelden de term ‘cognitieve flexibiliteit’ toe en leert u hoe u deze bij kleuters kunt stimuleren. U gaat naar huis met een goed gevulde rugzak aan tips; klaar om morgen in te zetten in de praktijk. Na afloop van de workshop heeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Welke invloed heeft flexibel denken op de hersenen?
 • Wat is het effect van herwaarderen van emoties?
 • Wat is het belang van het werken in thema’s?
 • Hoe kan ik kleuters voorzichtig uit hun vaste routines halen?
 • Welke kinderen hebben vooral problemen met flexibiliteit?
 • …En hoe kan ik deze kinderen het best ondersteunen?  
 • Waarom vinden kleuters niets leuker dan flexibel kunnen denken?

Neem voor meer informatie over een workshop voor uw schoolteam contact op met Brenda van der Meer.

Workshop Brein en voeding

Het spreekt bijna vanzelf dat goed gevoede hersenen nieuwe informatie beter kunnen oppikken, verwerken, onthouden en terughalen. Waarom de hersenen zo enorm afhankelijk zijn van een constante aanvoer van voedingsstoffen is niet zo vanzelfsprekend en ook niet hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de hersenen goed gevoed worden.

In deze bijeenkomst zullen we eerst onderzoeken waarom de structuur van de hersenen bepaalt dat voeding het eerste principe van breinvriendelijk lesgeven is. Vervolgens zullen ingaan op de zes effectieve tools die we kunnen gebruiken om de hersenen van onze leerlingen beter te voeden. Extra aandacht wordt besteed aan de impact van gezond eten en voldoende drinken.

Ouderavond, presentatie of lezing op congres

Het HCO wordt regelmatig gevraagd om invulling te geven aan een ouderavond, of een workshop of presentatie op een onderwijscongres over breinvriendelijk leren. Onze experts kunnen op een aansprekende en toegankelijke manier wetenschappelijke inzichten vertalen naar de praktijk. En u krijgt niet alleen kennis en inspiratie maar gaat ook met concrete tips en handvatten naar huis. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met een van onze experts.

 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies