Lerend kind HCO


Hoe ontwikkelt een kind zich? Op welke manieren leren peuters en kleuters? Hoe houd je rekening in het onderwijs met het ontwikkelende brein van kinderen? Wat doe je als het leren niet vanzelf gaat?

Het HCO gunt alle kinderen goed onderwijs en streeft ernaar dat ieder kind het maximale kan bereiken in zijn of haar ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zich kan ontwikkelen. Sommige kinderen hebben in aanleg misschien een probleem of obstakel. Soms zijn er omstandigheden in de omgeving van het kind die het leren lastig maken. Leerkrachten, opvoeders en andere begeleiders worden uitgedaagd om het potentieel van elk kind te ontdekken en tot bloei te laten komen. Wij gaan graag samen met u deze uitdaging aan. Onze experts ondersteunen onderwijsprofessionals bij hun dagelijkse werk en helpen hen zichzelf nog beter te maken.

In de afgelopen jaren is er veel nieuwe wetenschappelijke kennis beschikbaar gekomen over leerprocessen en ontwikkeling. Bijvoorbeeld vanuit de neuro- en ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde. Samen met partners heeft het HCO deze kennis over breinvriendelijk leren toepasbaar gemaakt voor het onderwijs. Tegelijkertijd is er een visie ontwikkeld op vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw (21st century skills). Ook deze kennis en inzichten kunt u toepassen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Wij ondersteunen u met training, advies, praktische hulpmiddelen en materialen.

Heeft een leerling extra zorg of ondersteuning nodig? Het HCO heeft kennis en expertise in huis voor de diagnostiek en behandeling van leerproblemen. Onze gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen voeren individueel onderzoek uit, afgestemd op de leer- of zorgvraag. Zij werken nauw samen met intern begeleiders remedial teachers en leerkrachten en geven praktische handelingsadviezen.


Ten slotte helpt het HCO scholen ook om zo goed mogelijk zieke kinderen te begeleiden. Wanneer er sprake is van een langdurige, chronische of levensbedreigende aandoening met (mogelijke) gevolgen voor de schoolloopbaan van de leerling, is het mogelijk een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in te schakelen. 

Veel bezochte pagina's

button spelend leren button individueel onderzoek button dyslexie button breinvriendelijk leren
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies