Nieuws / 22 september 2021

Inschrijving professionaliseringsaanbod SPPOH geopend

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

HCO verzorgt ook dit jaar weer het SPPOH professionaliseringsaanbod. Alle onderwijsprofessionals die vallen onder het samenwerkingsverband SPPOH kunnen gratis hieraan deelnemen.

Het aanbod

  1. Ontwikkelingsperspectieven (OPP) (keuze uit 4 modules)

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders en directeuren.
Deelnemers kunnen voor één of meerdere modules kunnen kiezen.
A. Hoe ziet de zorgstructuur eruit?
B. Het schrijven van een OPP
C. Van OPP naar les
D. Communicatie

2. Ervaar TOS
Voor leerkrachten en intern begeleiders.

In deze cursus ervaar je zelf hoe het is om een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben. En je verkrijgt inzicht in de onderwijsbehoeften van een leerling met TOS.

3. Handelingsgericht werken
Voor leerkrachten en intern begeleiders.

In deze training over passend onderwijs neem je kennis van de herziene uitgangspunten en
recente ontwikkelingen van Handelingsgericht Werken. En krijg je inzicht in de stappen om tot
‘handelingsgericht arrangeren’ te komen.

4. Ontwikkel assessment voor IB-ers

Met de invoering van passend onderwijs is het takenpakket van de intern begeleider
uitgebreid en zijn er verantwoordelijkheden bij gekomen. Veel intern begeleiders hebben
een rol in:
• de kwaliteit bewaken en verbeteren van de basisondersteuning;
• de kwaliteit bewaken en verbeteren van de extra ondersteuning;
• het aansturen en voorzitten van het MDO;
• het bewaken en aanvragen van arrangementen;
• het coachen van collega’s;
• het onderhouden van contacten met externen.
Met het oog op deze ontwikkelingen verzorgen wij ontwikkel-assessment voor
intern begeleiders.

5. Passende perspectieven peuter- en kleuterleerlijn
Voor leerkrachten en intern begeleiders.

In deze cursus ga je aan de slag met de aanbodsdoelen en ontwikkelingslijnen van de verschillende ontwikkelingsgebieden in de peuter- en kleuterleeftijd. Dit biedt jou handvatten
over hoe je passend en gedifferentieerd aanbod kunt realiseren met relevante en haalbare doelen
die aansluiten bij jouw doelgroep.

6. Passende perspectieven groep 5-8 leerlijnen (2022)
Voor leerkrachten en intern begeleiders.

In deze training leer je hoe je je onderwijsaanbod kan evalueren, hoe passende perspectieven werken en hoe je dit kan selecteren, plannen en vastleggen binnen de leerlijnen
Taal en Rekenen

Voor een uitgebreide omschrijving van het aanbod download je de pdf.

Is jouw school aangesloten bij het samenwerkingsverband en heb je je keuze gemaakt? Meld je dan snel aan.