NT2 HCO

Goede opvang van vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers in ons onderwijs verdient onze zorg en aandacht. Wij helpen u met praktisch advies, training, methoden en materiaal.

Om de taal- en leesontwikkeling van uw leerlingen te stimuleren is een brede blik op taal en lezen nodig. Zeker leerlingen die thuis een andere taal spreken hebben moeite met de Nederlandse taal. Het HCO begeleidt u bij het aanleren van alle aspecten van de Nederlandse taal. Veel scholen bieden wel woordenschatonderwijs, maar de Nederlandse taal bestaat uit meer dan alleen woorden. Om de taal machtig te worden moet je bijvoorbeeld ook weten:

  • Hoe zinnen in het Nederlands zijn opgebouwd;
  • welk lidwoord je wanneer gebruikt;
  • hoe je klankonderwijs kunt bieden om de Nederlandse klanken eigen te maken en het leesproces te versnellen;
  • hoe je in het Nederlands meervoud vormt.

Zeker op scholen met een hoog percentage anderstalige kinderen is het noodzakelijk deze basis van het Nederlands te onderwijzen. Omdat deze basis verondersteld wordt om met de gewone taalmethode mee te kunnen doen.

Zo wordt je school NT2-proof - leren van ervaringen van de Krullevaar/IKC Bamboe, de Springbok en de Koningin Beatrixschool

omslag NT2 proof magazine

De Haagse scholen Springbok, IKC Bamboe en de Koningin Beatrixschool zijn NT2-proof! Na drie jaar aanpassen van de methodes en implementeren van de methodiek Zien is snappen en coöperatieve leerstrategieën hebben de scholen hun onderwijs nu goed ingericht op NT2-leerlingen. In een speciale uitgave blikken de scholen terug op het traject. Download het magazine

Check niveau leerling met starttoets Horen, zien en schrijven en brochure Taal en teken

Wanneer er een leerling instroomt met wie je nauwelijks kunt communiceren, is de eerste vraag: wat kan deze leerling al? Is de leerling ooit naar school geweest? Om daar snel achter te komen, bevat het NT2-programma Horen, zien en schrijven een Starttoets. De materialen bevatten ook handige tips voor de opvang tijdens de eerste dagen.

Als hulpmiddel voor technisch lezen bij nieuwkomers heeft het HCO de brochure Taal en teken ontwikkeld. Met een proeftekst in verschillende talen. Zo kunt u een inschatting maken van het startniveau van de leerling op het gebied van lezen.

Taal en Teken HCO

Achtergronden en tips klankonderwijs

Het taalonderwijs aan nieuwkomers en andere anderstalige leerlingen start idealiter met het aanleren van klanken. Die kennis is essentieel voor het leren uitspreken van de Nederlandse taal; een voorwaarde om succesvol deel te kunnen nemen aan het Nederlandse onderwijs.

Download achtergronden en tips over klankonderwijs

voorzijde pdf klankonderwijs

Deze digitale publicatie is tot stand gekomen met steun van gemeente Den Haag.

Praktijk en wetenschap: ervaring met onderwijs aan anderstalige leerlingen

In Den Haag hebben wij in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met NT2-onderwijs door onze nauwe samenwerking met scholen die schakelklassen hebben en nieuwkomers opvangen. Door regelmatig één op één met leerkrachten samen te werken om hun NT2-onderwijs goed vorm te geven, weten we wat er speelt in klassen met anderstalige leerlingen en welke aanpak werkt.

Een goed voorbeeld is het woordenschatcircuit. Een vorm waarin er dagelijks tot wekelijks ruimte gecreëerd wordt voor het consolideren van woorden binnen een duidelijk kader. Het woordenschatcircuit komt voort uit een centrale vraag uit de praktijk als ‘Hoe zorg ik ervoor dat ik structureel en op een motiverende manier aandacht besteed aan het herhalen van woorden?’

Methoden en trainingen NT2

Op grond van praktijkervaring en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek hebben NT2 experts van het HCO de volgende programma’s en uitgaven ontwikkeld.

Bij al deze programma’s bieden onze experts training en begeleiding bij de invoering. Doordat we de programma’s blijven zien in de praktijk, zien we welke begeleidingsbehoeften bij het team liggen en spelen hierop in tijdens de trainingen. Samen met de leerkrachten blijven we zoeken naar de beste manier om het onderwijs vorm te geven met als voornaamste focus ‘het leren van de leerling’.

Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden binnen een breed aanbod van trajecten op maat over de volgende onderwerpen: 

  • Begrijpend luisteren en lezen 
  • Woordenschat en de taalrijke leeromgeving
  • Is uw school NT2-proof? 
  • Mondelinge taalvaardigheden 
  • Hoe richt ik mijn groep voor nieuwkomers en/of schakelklas in?

Post HBO-opleiding Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) in het primair onderwijs

Deskundige leerkrachten en NT2-specialisten
De aandacht voor het onderwijs Nederlands als Tweede Taal aan anderstaligen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarmee ook de vraag naar NT2-specialisten.

Nederlands als Tweede Taal is een eigen vak geworden met een eigen didactiek en met speciaal daarvoor ontworpen leermiddelen. Het belang van deskundig opgeleide leerkrachten is dan ook groot. Om die reden heeft het HCO de Post HBO-opleiding Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) in het primair onderwijs ontwikkeld. HCO organiseert deze opleiding samen met De Haagse Hogeschool en andere hogescholen in het land. 

Wilt u geïnformeerd worden als er een nieuwe opleiding van start gaat in Den Haag of op een andere locatie in het land? Geef uw gegevens door aan Ellen Zwinkels, via .

Meer informatie

Workshops Horen, zien en schrijven

Horen, zien en schrijven is het NT2-startprogramma voor basisschoolleerlingen die geen Nederlands spreken. De methode is gericht op de schriftelijke verwerking van Nederlands als tweede taal. Nieuwkomers van 6 t/m 12 jaar werken vrij zelfstandig met Horen, zien en schrijven.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies