Gedrag Groepsklimaat HCO

Een kind kan pas tot leren komen, als het zich veilig en geborgen voelt op school en in de groep. Daarom verdient sociale veiligheid bijzondere aandacht in het onderwijs.

Ubuntu - onze visie op sociale veiligheid en groepsklimaat

‘Ik ben omdat wij samen zijn’. Dat is de kern van het Afrikaans begrip Ubuntu. In onze visie op gedrag en groepsklimaat in het onderwijs zit hierin de essentie. Als er sprake is van sterke onderlinge verbondenheid tussen de kinderen en als hun relatie met de leraar goed is, is de groepssfeer vaak positief. Dan zijn problemen bespreekbaar en voelen kinderen zich veilig om zichzelf te zijn en elkaar aan te spreken op negatief gedrag. Of het nou om pestgedrag of ordeverstoringen gaat, de sleutel voor de oplossing zit vaak in het versterken van de onderlinge sociale verbondenheid.

ubuntuMet advies, onderzoek, training, methoden, programma’s, coaching of andere middelen ondersteunt het HCO scholen die willen bouwen aan een positief groepsklimaat en professioneel willen omgaan met gedrag. Op veel scholen is er al veel dat goed gaat. Wij bouwen daar graag samen op voort. U heeft bij ons ruime keuzemogelijkheden, zodat u een aanpak kunt kiezen die bij u en de school past.

Download hier een overzicht van HCO activiteiten op het gebied van sociale veiligheid en groepsklimaat

Download het gratis e-book met praktische voorbeelden groepsvorming uit onze uitgaven

Onze werkwijze: een systeemaanpak voor sociale veiligheid

Het HCO kan helpen met een systeemaanpak voor sociale veiligheid, zo groot en klein als de school zelf wil. En te beginnen op een logische manier. Voor de ene school is dat in de groep, voor de andere juist bij leerkrachtvaardigheden . Een andere school wil juist aan de slag met een schoolbreed programma.

 

Scan gedragsmanagement

 

Wat betekent de wet Sociale veiligheid voor u?

Sinds de wet in augustus 2015 is aangenomen zijn scholen verplicht om te zorgen voor sociale
veiligheid en deze te waarborgen. Deze wet schrijft voor dat uw school moet:
• voldoen aan een inspanningsverplichting om een actief veiligheidsbeleid te voeren;
• het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren;
• de volgende taken bij tenminste één persoon beleggen:
- het coördineren van anti-pestbeleid;
- het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten.

Preventieve schoolbrede programma's

Als schoolbrede aanpak om te werken aan een veilig en goed groepsklimaat heeft het HCO kennis van verschillende programma’s. Experts kunnen de school hierover adviseren en ondersteunen bij de implementatie. Denk aan de volgende mogelijkheden:


Erkende programma's

De programma’s Werken aan verantwoordelijk gedrag, Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) en Taakspel zijn formeel erkend als ‘Effectieve jeugdinterventies’ van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en in de databank op www.NJI.nl opgenomen. PBS is opgenomen in de database van het ‘Loket gezond leven’ van het Centrum Gezond Leven. Kijk op www.loketgezondleven.nl voor meer informatie.

Crisis of specifiek probleem

Wij kunnen u ook ondersteunen met een aanpak over een specifiek thema, of de oplossing voor een actuele crisis:

 • Zand erover: gebaseerd op de NO BLAME aanpak voor de preventie en aanpak van pesten
 • Op weg naar een TOPKLAS: voor als er in een specifieke groep problemen zijn in de groepsdynamiek en/of problemen voorkomen zoals voortdurende ordeverstoringen, pesten etc. 
 • Klasbouwers en teambouwers: voor als u met coöperatief leren aan de slag wilt en het gevoel van veiligheid en saamhorigheid in de klas wil vergroten. 
 • Lesgeven aan Jongens: inzicht in de redenen waarom jongens soms onderpresteren en praktische tools voor motiverend lesgeven.

Werken aan leerlingvaardigheden: sociaal-emotioneel leren en zorg in onderwijs

Sociaal-emotioneel leren: Zippy’s / Apple’s vrienden

 • doelgroep: Zippy’s is voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar, Apple’s vrienden voor kinderen tot 10 jaar
 • lesprogramma dat kinderen sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt
 • kijk voor meer informatie op Zippy's vrienden of neem contact op met Brenda van der Meer.


Sociaal-emotioneel leren: KWINK

 • doelgroep: leerlingen groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs.
 • online methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van de veilige groep.
 • gebaseerd op inzichten Kees van Overveld (Groepsplannen gedrag)
 • kijk voor meer informatie op Kwink op school of neem contact op met Wilma van der Vlugt


Zorg in onderwijs
HCO Zorg in Onderwijs is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar die extra aandacht verdienen bij hun sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling. Wij bieden oplossingsgerichte individuele ondersteuning en groepstrainingen. Daarbij kijken we altijd samen met het kind, ouders en school naar de beste aanpak. Zie HCO Zorg in onderwijs.

Pesten: Hoe voorkom je het en hoe ga je ermee om?

Pesten vindt op allerlei plekken en allerlei manieren plaats, en vaak niet openlijk zichtbaar: op het schoolplein of het sportveld, maar ook online via social media. Scholen en ouders kunnen niet om het probleem van pesten heen. Een pestprotocol is vaak onvoldoende om pestgedrag te stoppen.

Pesten is een groepsdynamisch proces. Als de groep niet ingrijpt, kan het pesten blijven voortduren, maar de groep kan ook voor de oplossing zorgen. Dat is onze visie. Het blijkt ook uit de ervaringen van onze adviseurs die scholen helpen om pestgedrag te stoppen.

Ervaren trainers en adviseurs van het HCO kunnen scholen helpen om pestgedrag effectief aan te pakken. Van het maken van een analyse van de situatie en de implementatie van een schoolbreed programma tot een themabijeenkomst over cyberpesten of interventies op het niveau van een klas.

Download het volledige overzicht van HCO activiteiten Pesten: hoe voorkom je het en hoe ga je ermee om?  

Fonds 1818 steunt anti-pestinitiatieven en werken aan sociale veiligheid

Fonds 1818 wil scholen in het basis- en het voortgezet onderwijs steunen in het voorkomen en aanpakken van pestgedrag en het werken aan een veilig en positief groepsklimaat. U kunt aanvragen indienen voor een donatie voor programma's of projecten die pesten op school tegen gaan. Meer informatie en de voorwaarden.

 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies