Nieuws / 16 april 2021

Groepstrainingen Zorg in Onderwijs

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Vanuit HCO Zorg in Onderwijs bieden we weer verschillende groepstrainingen aan voor kinderen die extra aandacht verdienen bij hun sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling:

  • Spelend op pad

Voor: kinderen bij wie samenspelen en/of samenwerken met leeftijdsgenoten niet vanzelfsprekend is.
Start: 2 groepen (6-8 jaar en 9-12 jaar) in januari en september op locatie in Naaldwijk of Den Haag.

  • Omgaan met faalangst

Voor: kinderen van 9-13 jaar met faalangstige gevoelens.
Start: 
twee keer per jaar bij voldoende aanmeldingen.

  • Plezier op school

Voor: aanstaande brugklassers die op de basisschool problemen hebben ondervonden in de omgang met leeftijdgenoten (kinderen die angstig of onhandig kunnen zijn in het contact, onvoldoende weerbaar zijn, afgewezen en/of gepest zijn).
Start: 
in de laatste week van de zomervakantie.

  • Sterk in Uitvoering

Voor: kinderen van 9-13 jaar die ernstige problemen hebben met hun executieve vaardigheden.
Start: 2 groepen (5-6 en 7-8), rond september en januari bij voldoende aanmeldingen.

Aanmelden

Meld de kinderen snel aan. Zodra een groep compleet is, kan gestart worden. Voor de training Plezier op school is aanmelden vanaf januari mogelijk.

De formulieren voor de aanmelding vind je op de pagina Formulieren > Zorg in Onderwijs.

Individuele gesprekken

Incidenteel kan het beter zijn om een individuele behandeling te kiezen. Bij een groepsbehandeling kunnen kinderen echter meer van elkaar leren en door elkaar gestimuleerd worden. Daarnaast kunnen we met groepsbehandelingen meer sessies aanbieden.

Onze individuele behandelingen bestaan uit een korte serie gesprekken (5 sessies) met het kind, waarbij de samenwerking met ouders en school centraal staat. Deze gesprekken kunnen gericht zijn op o.a. het vergroten van de emotie- en gedragsregulatie en het versterken van het zelfbeeld, of het ondersteunen van de executieve functies. Er wordt gewerkt met kleine, concrete doelen die we wekelijks met de leerling evalueren. We werken op basis van de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.

Neem contact op met onze experts als u denkt dat uw leerling of kind niet mee kan doen met een groepstraining.

De behandeling voor executieve functies is bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar (groep 5).

De behandeling voor emotieregulatie, gedragsregulatie of het versterken van het zelfbeeld is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar (groep 3). Deze behandelingen maken deel uit van onze dienstverlening HCO Zorg in onderwijs en wordt vaak vergoed.