Nieuws / 10 november 2020

Een boost voor OBS de Vlierboom

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In oktober 2018 ontving OBS de Vlierboom in Den Haag het predicaat zeer zwak van de onderwijsinspectie. De afgelopen twee jaar heeft de school in samenwerking met het HCO en de PO-Raad keihard gewerkt om de school op orde te krijgen.

HCO heeft het didactisch handelen een boost gegeven door in te zetten op formatief evalueren en EDI. Ook met studeren tijdens studiedagen en leren op de werkvloer middels coaching is het didactisch handelen verbeterd. Na een intensief traject ontving de school onlangs het predicaat Voldoende, nu op naar Goed!

Gefeliciteerd OBS de Vlierboom met deze prestatie van formaat! En daar hoort natuurlijk taart bij, hard werken wordt beloond!