Nieuws / 12 november 2020

Betrokkenheid! – beknopte uitgave

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Hoe krijg je leerlingen echt betrokken bij de les? Als leraar heb je daar zeker invloed op! Volgens Robert Marzano spelen voor leerlingen 4 factoren een grote rol.