Diensten

Verschillende verdiepingsmodules Growth mindsets

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Er zijn veel manieren om een growth mindset bij jonge kinderen, leerlingen en studenten te stimuleren. Een start kan zijn om je bewust te worden hoe je de mindset beïnvloedt. En om je bewust te worden van je eigen mindset.

In onze basistraining maak je uitgebreid kennis met het gedachtengoed van dr. Carol Dweck en de praktisch toepassing ervan om een growth mindset te stimuleren.

Inhoud verdiepingsmodules Growth mindsets

Daarna kun je met een schoolteam of groep collega’s verder aan de slag met verdiepingsmodules. Wij gaan graag in overleg over de verschillende mogelijkheden: verdiepingsmodules, gericht op vaardigheden van leraren, en op de school als geheel.

Onderstaande keuzemodules bieden wij zowel in samenhang als afzonderlijk aan:

  • Keuzemodule Taal en feedback
  • Keuzemodule Inzet en doorzettingsvermogen leerlingen
  • Keuzemodule Zelfcontrole
  • Keuzemodule Lesgeven aan leerlingen over growth mindset
  • Keuzemodule Ouders betrekken
  • Keuzemodule Responsieve organisatie en differentiatie

Neem voor advies en meer informatie contact op met een van onze experts.
Of kijk voor meer informatie en ons open aanbod aan trainingen op https://www.growthmindsets.nl/

Downloads

Uitgaven