Diensten

Tussen Plek en Plaats (TPP)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het HCO biedt een beperkte voorziening voor kinderen die thuiszitten: Tussen Plek en Plaats (TPP). TPP is geen dagbesteding en dus geen vervanging voor school of een thuiszittersopvang, maar biedt de mogelijkheid om leerlingen die om uiteenlopende redenen niet naar school kunnen wel een stukje onderwijs te bieden en eventueel onderzoek te doen. Ook wordt er structureel gewerkt aan terugkeer naar school. Onderwijs vindt een op een plaats.

Leerlingen komen alleen in aanmerking voor deze voorziening als er een plan is om de terugkeer van leerling in het onderwijs te realiseren. De school van inschrijving blijft verantwoordelijk voor de leerling. Plaatsing in deze voorziening gaat altijd in overleg met de managers team en werkgebieden van het samenwerkingsverband. Scholen kunnen niet zelf aanmelden.

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze experts.