Diensten

Traject / implementatie Formatief evalueren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Veel scholen zoeken een manier om gepersonaliseerd leren vorm te geven. Bij HCO hebben we een traject ontwikkeld om dit zo te doen dat elke leraar zich bezint op zijn pedagogisch en didactisch handelen. Formatieve assessment gaat hierin deel uitmaken van het dagelijkse praktische handelen van leraren in de lessen. Leraren leren gezamenlijk, van en met elkaar, hoe ze het eigenaarschap van leerlingen kunnen vergroten en maken samen een omslag van een summatieve naar een formatieve aanpak. Zo ontstaat een gemeenschap van lerende leraren in een lerende school.

We werken met een combinatie van training, coaching on the job, lesobservaties, Lesson Study, opleiden van instructional leaders en het delen van good practices. We geven een traject altijd vorm in nauwe samenwerking en overleg met de school.

In de lessen focussen we op de omslag van onderwijzen naar leren. De aanpak is onder andere gebaseerd op de 5 strategieën van Assessment for Learning van Dylan Wiliam.

Wat levert het op?

Leerlingen worden eigenaar van hun eigen ontwikkeling

Kinderen worden zich bewust van wat ze leren en leren daarop te reflecteren. Dit wordt gecreëerd door de manier waarop leraren instructiemomenten organiseren, feedback geven en vragen stellen tijdens de lessen. Hierdoor is er meer aandacht voor het (eigen) leerproces en worden kinderen uitgedaagd.

Hoe ga je ermee aan de slag?

Docenten kunnen zich stap voor stap de strategieën voor formatief evalueren (of formatieve assessment) eigen maken. Een goede start is om te leren werken met leerdoelen en succescriteria. Je kunt dit met behulp van een actie-onderzoek (Lesson Study) oppakken samen met collega(’s). Je bereidt dan met elkaar lessen voor en legt reflectieve klassenbezoeken af.

De basisvoorwaarde is een veilig klimaat, in het docententeam en in de klas. Dit is een omgeving waarin:

  • het geven van feedback in een team of klas een normale zaak is;
  • leerlingen fouten mogen maken;
  • minder naar resultaat en meer naar groei gekeken wordt;
  • het draait om het proces van leren
  • leerlingen betrokken worden bij hun leerproces en invloed krijgen in de les.

Wetenschappelijk bewezen en praktisch toegepast

Onze trainingen en advies rondom formatief evalueren zijn gebaseerd op de inzichten van vooraanstaande internationale experts: John Hattie, Shirley Clarke en Dylan Wiliam. Hun werk hebben wij naar de Nederlandse onderwijspraktijk vertaald, met educatieve uitgaven, training en implementatietrajecten. Onze adviseurs en trainers hebben zich de theorie eigen gemaakt en toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse praktijk. Zij gaan graag in gesprek om samen te kijken wat een formatieve werkwijze voor jouw school kan betekenen.

Agenda

Downloads

Uitgaven