Diensten

Traject Formatief evalueren: LeerBewust

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Veel scholen zoeken een manier om gepersonaliseerd leren vorm te geven. Bij HCO hebben we een traject ontwikkeld om dit zo te doen dat elke leraar zich bezint op zijn pedagogisch en didactisch handelen. Formatief evalueren gaat hierin deel uitmaken van het dagelijkse praktische handelen van leraren in de lessen. Leraren leren gezamenlijk, van en met elkaar, hoe ze het eigenaarschap van leerlingen kunnen vergroten en maken samen een omslag van een summatieve naar een formatieve aanpak. Zo ontstaat een gemeenschap van lerende leraren in een lerende school.

Inhoud LeerBewust

Het traject LeerBewust is een schoolbrede aanpak gericht op het vergroten van het eigenaarschap van de leerling. Dit doen wij door het creëren van een professionele leergemeenschap waarin alle radartjes dienen om het leren van de kinderen te stimuleren.

We werken met een combinatie van training, coaching on the job, lesobservaties, Lesson Study, opleiden van instructional leaders en het delen van good practices. We geven een traject LeerBewust altijd vorm in nauwe samenwerking en overleg met de school.

In de lessen focussen we op de omslag van onderwijzen naar leren. De aanpak is onder andere gebaseerd op de 5 strategieën van Assessment for Learning van Dylan Wiliam.

De inhoud van de strategieën kunnen terugkomen in teamtrainingen, Lesson Study, lesobservaties en nagesprekken. Met een stap voor stap benadering bekijken we de next step voor je leerlingen en voor jou als leerkracht. Hierin staan de volgende drie vragen centraal:

  • Waar wil ik naartoe?
  • Waar sta ik nu?
  • Wat wordt mijn volgende stap?

Resultaat van een LeerBewust traject

  • Leerlingen en leerkrachten leren met plezier(emotie) en doelgericht(cognitie) waardoor een positieve leerhouding en leerklimaat ontstaat.
  • Leerlingen geloven in hun groeimogelijkheden en leervermogen door zicht te krijgen op de succescriteria en hun eigen leerproces (Growth mindset en assessment for learning).
  • Leerkrachten kunnen leerlingen effectief tot leren brengen, doordat ze handvatten krijgen waarbij leerlingen leereigenaar worden en leerkrachten regisseur/leervolger (pedagogisch, didactisch handelen).
  • Kinderen zijn eigenaar van hun leren en zich bewust van de stappen in hun leerproces (zelfregulatie op weg naar gepersonaliseerd leren).
  • De resultaten verbeteren zichtbaar voor de kinderen en de leerkracht (effecten op het gebied van kwalificatie, socialisatie en subjectivering, G. Biesta)

Neem voor meer informatie en praktijkvoorbeelden contact op met een van onze experts. Of kijk voor onderwijs gebaseerd op deze aanpak naar voorbeeldlessen op het Youtube kanaal Klasse voor de Klas.

Expert

Downloads

Uitgaven