Diensten

Traject Doorgaande lijn 1-2-3 op school

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De kleuter klaar voor groep 3 én groep 3 klaar voor de kleuter!

Merk je aan je leerlingen dat de overgang van de kleuterbouw naar groep 3 als te groot wordt ervaren? Dan is het tijd om een goede doorgaande lijn te realiseren.

Richt je de kleutergroepen ‘schoolser’ in dan bekruipt je misschien het gevoel dat jonge kinderen geen kind meer mogen zijn. Bouw je meer spelelementen in groep 3 in dan is er misschien de angst dat er niet voldoende tijd is voor de leerstof. (bron: Doorstroom van kleuter, brochure PO-raad)

Onze adviseurs hebben afgelopen periode veel leerkrachten begeleid om het onderwijs in groep 1-2 en groep 3 beter op elkaar te laten aansluiten. Betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs onderwijs en de leerbehoeften van jonge kinderen waren hierbij leidend.

Onze uitgangspunten bij dit traject

Elk traject is maatwerk, maar kent wel een aantal uitgangspunten:

  • formuleren van een gezamenlijke en gedragen visie op het jonge, lerende kind
  • voortbouwen op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs (zoals inzet van spel, thematisch werken, verschillende werkvormen en concrete materialen)
  • creëren van een doorgaande lijn in spelend leren
  • creëren van een doorgaande lijn in leerlijnen en tussendoelen

Onze experts doorgaande lijn jonge kind hebben zelf veel praktijkervaring opgedaan in de kleuterbouw en in groep 3. Zij helpen jou en je team graag verder bij concretiseren van jullie vraag en het ontwerpen van een maatwerktraject om een goede doorgaande lijn te realiseren.

Downloads