Diensten

Training Taakspel

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Taakspel is een groepsgerichte, evidence-based aanpak gericht op

  • het bevorderen van taakgericht gedrag
  • het creëren van een positief groepsklimaat
  • het verminderen van gedragsproblemen en pestgedrag

Het doel is dat onrustig en storend gedrag afneemt

Hierdoor kunnen leerlingen en de leraar efficiënter en taakgerichter kunnen werken. Door Taakspel ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

NJI predicaat ‘bewezen effectief’

Taakspel is geïnspireerd op The Good Behavior Game uit Amerika. Het heeft als jeugdinterventie van het NJI het predicaat ‘bewezen effectief’ gekregen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Taakspel de relaties tussen klasgenoten op een positieve manier beïnvloedt. Relaties worden hersteld en een negatieve ontwikkeling wordt omgebogen. Verder is Taakspel effectief bij kinderen die het slachtoffer zijn geworden van pestgedrag en bij angstig-teruggetrokken kinderen.

Taakspel voor groep 3 t/m 8

Daarnaast is er ook een aparte versie voor kleuters, voor op het schoolplein en voor de buitenschoolse opvang.
Gezien de preventieve werking kiezen veel scholen ervoor om schoolbreed met Taakspel te werken. Het is ook een mogelijkheid om Taakspel per groep in te voeren. Taakspel is alleen in licentie verkrijgbaar en de implementatie verloopt in drie fasen. Bij elke fase hoort een training met daaraan gekoppeld klassenconsultaties door een Taakspelbegeleider.

Bekijk hier een filmpje met ervaringen van leerkrachten die met taakspel werken:

Neem voor meer informatie of een introductie bij jou op school over Taakspel contact op met een van onze gecertificeerde trainers Taakspel.

Experts