Diensten

Training Spelkriebels in groep 3

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In de overgang van groep 2 naar groep 3 verandert er veel in de dagelijkse schoolroutine. Van het ene op het andere moment leren kinderen achter een eigen tafeltje rekenen, schrijven en lezen. De leerlingen in groep 3 missen vaak het spelen met concrete materialen en hun bewegingsvrijheid in de hoeken.  

Wil jij als leerkracht van groep 3 beter aansluiting vinden bij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen in groep 3? Ben je op zoek naar een betere balans tussen deze behoeften en de strakke programmatische aanpak van de leermethoden? Dan is de training Spelkriebels in groep 3 op maat iets voor jou en je team. 

HCO-adviseurs met specialisme jonge kind kunnen jou en het onderbouwteam in deze training op maat ondersteunen bij het creëren van een schoolvisie op leren in groep 3 en het inrichten van betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs onderwijs in groep 3. Door de inzet van spel, thematisch werken, verschillende werkvormen en concrete materialen sluit het onderwijs in groep 3 beter aan op het kleuteronderwijs.  

Hoe ziet de training eruit? 

In 3 bijeenkomsten van 3 uur gaan we praktisch aan de slag: 

1. We brengen de overgang van kleuter naar schoolkind in beeld. We gaan in op de kracht van het kleuteronderwijs en hoe we deze sterke aspecten kunnen benutten in groep 3. Ook inventariseren we de huidige speelleeromgeving en materialen in groep 3. De adviseur laat voorbeelden ter inspiratie zien. 

2. We gaan in op het betekenisvol en thematisch werken. We kijken hoe we functionele taal- lees-, schrijf- en spelactiviteiten bij de thema’s kunnen inzetten en hoe we kunnen werken met (mobiele) hoeken. Verder gaan we in op werken met onderzoeksvragen. 

3. We gaan praktisch aan de slag met het uitwerken van een thema. Er komen werkvormen aan bod, die helpen om goed te kunnen differentiëren. We gaan na welke doelen we centraal zetten en hoe we deze doelen vertalen naar de speelleeromgeving. Ook kijken we welke concrete materialen we hierbij functioneel kunnen inzetten. 

Ons advies is om de kleuterleerkrachten bij bijeenkomst 1 en 2 te laten aansluiten. Op die manier kunnen de leerkrachten van de onderbouw en middenbouw van elkaar leren en leren ze dezelfde ‘taal’ spreken.  

Extra coaching 

Optioneel is er persoonlijke coaching mogelijk voor verdere verdieping en ondersteuning bij de praktische vertaalslag.  

Training op open inschrijving volgen? 

Onze adviseurs verzorgen de training Spelkriebels in groep 3 ook op open inschrijving. Kijk voor actuele startdata van de training in de agenda.

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met één van onze experts.

Agenda

Downloads