Diensten

Training Model voor Effectief Lesgeven

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Iedere school wil goed onderwijs bieden waar leerlingen actief en betrokken zijn. Maar heeft iedereen op jouw school voor ogen wat goed onderwijs is? En welk concreet gedrag hierbij van docenten verwacht wordt?

De inhoudelijke basis zijn de bewezen onderwijsstrategieën en gedrag uit het Model voor Effectief Lesgeven. De procesbasis wordt gevormd door collegialiteit & professionaliteit; gezamenlijk werken aan nog beter onderwijs.

Marzano en het Model voor Effectief Lesgeven

Dr. Robert Marzano heeft wetenschappelijke publicaties op het gebied van onderwijsonderzoek op waarde geschat. Vervolgens heeft hij de effectieve strategieën en het gedrag dat daarbij hoort, vertaalt naar het Model voor Effectief Lesgeven. Dit model geeft effectieve onderwijsstrategieën op didactisch en pedagogisch vlak en klassenmanagement. Hiermee biedt het een kader om gezamenlijk effectieve lessen te plannen en voor te bereiden. Deze strategieën zijn tot op het praktische niveau uitgewerkt in de vorm van concreet gedrag en voorbeelden.

Het resultaat

Door deze training:

  • geef je praktisch invulling aan een gedeeld beeld van effectief onderwijs in jouw team
  • doen docenten samen inzichten en vaardigheden op om hun didactische aanpak, pedagogisch handelen en klassenmanagement te versterken.

De kracht van ‘samen’ gebruiken om beter te worden

Het Model voor Effectief Lesgeven is heel handig om observaties en discussies over lesgeven aan te scherpen en vanuit leiderschap te sturen op kwaliteit. Hierbij zien we effectief lesgeven niet als individuele actie voor de klas, maar als gezamenlijke ontwikkeling binnen de school om aan te pakken. Door deze training vorm je een basis voor een gemeenschappelijke taal, zodat je inhoudelijk met elkaar in gesprek kunt gaan om samen te werken aan nog beter onderwijs voor de leerlingen op je school. De procesbasis wordt gevormd door collegialiteit & professionaliteit; gezamenlijk werken aan nog beter onderwijs.
Pijlers hierbij zijn:

  • gezamenlijk plannen en voorbereiden van lessen: bijvoorbeeld Lesson study;
  • reflectie op lesgeven: bijvoorbeeld via onderwijsronden.

De trainingen worden verzorgd door trainers die gecertificeerd zijn door Marzano USA. Kijk voor meer informatie over het werk van Marzano op https://www.bazalt.nl/expertise-marzano-research

Onze gecertificeerde trainers / experts

Onze adviseurs zijn opgeleid door trainers van Marzano Research. Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met één van onze experts.

Expert