Diensten

Training Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor leraren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het stappenplan van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling biedt houvast bij vijf fasen:

  1. De leraar heeft zorgen om de veiligheid van een kind. De leraar brengt de signalen in kaart;
  2. Hij of zij overlegt intern met de aandachtfunctionaris. Bij twijfel wordt altijd advies gevraagd bij Veilig Thuis. Kijk op https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ voor meer informatie;
  3. Er vindt een gesprek plaats met ouders waarin alle zorgen worden gedeeld. Indien mogelijk wordt er ook met het kind een gesprek gevoerd;
  4. De ernst van de risico’s worden aan de hand van het afwegingskader gewogen en Veilig Thuis wordt hierbij geconsulteerd;
  5. Er wordt een beslissing genomen: Is melden noodzakelijk? Is hulpverlening (ook) mogelijk?

Het resultaat

Mooi omschreven, maar hoe pas je deze meldcode nu echt toe in de praktijk? Aan de hand van concrete voorbeelden leer je deze theorie op een juiste manier toepassen in de praktijk.

Experts