Diensten

Training Medebehandelaar dyslexie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De training leidt op tot gecertificeerd ONL-behandelaar, waarmee dyslexiebehandelingen gegeven kunnen worden in het kader van de jeugdhulp bij alle ONL-partners.

In de training wordt behandeld op welke wijze effectieve lees- en spellinginstructie kan worden gegeven aan kinderen met ernstige dyslexie. Het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling en de werkwijze die Onderwijszorg Nederland (ONL) is hierbij leidend. (basis)Kennis over dyslexie is een vereiste voor deelname aan deze training. In navolging van de training werk je minimaal 2 dagdelen per week voor het HCO of RPCZ als dyslexiebehandelaar. Dit kan op ZZP basis of in dienst bij Via Socium.

Doelgroep

Master-orthopedagogen en master-psychologen met specialisatie kind.

Of HBO-opgeleide logopediste met nascholing op het gebied van onderwijs en leerproblemen.

Experts