Diensten

Training Leren Zichtbaar Maken | Bewijs in actie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Maak samen zichtbaar wat er in de klas, de school, of het bestuur gebeurt.

Heb je met het hele team de training Leren zichtbaar maken: de grondslag gevolgd en wil je verder aan de slag met het programma Leren zichtbaar maken? Dan is de training Bewijs in actie een goed vervolg. Deze tweedaagse training is erop gericht om met een veranderteam in jouw school zelf aan de slag te gaan. Samen werk je aan een onderwijsactieplan.

Tijdens de eerste dag maak je kennis met de onderzoeksinstrumenten waarmee je het leren op school zichtbaar kunt maken. Ook ga je aan de slag met het maken van een plan van aanpak en verzamel je informatie die je nodig hebt voor de analyse.

Tijdens de tweede dag (na 2 tot 3 maanden) analyseer je, onder leiding van trainers, de verzamelde gegevens en trek je conclusies. Je stelt in samenwerking een plan op voor vervolgacties op school-, groep- en klasniveau. Hiermee geef je zelf de schoolontwikkeling vorm.

Tussen de 2 trainingsdagen ga je in school met het veranderteam en lerarenteam aan de slag. Om tot een optimaal resultaat te komen, is het belangrijk dat het veranderteam bestaat uit de directeur en 2 tot 4 enthousiaste collega’s.

Neem contact op over de mogelijkheden met een van onze gecertificeerde trainers van het programma Leren zichtbaar maken.

Kijk voor meer informatie op www.lerenzichtbaarmaken.nl.

Downloads

Uitgaven