Diensten

KlasBouwers en TeamBouwers voor het stimuleren van de sociale verbondenheid (Kagan)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Als leerlingen in staat zijn en gemotiveerd zijn om in teams samen te werken gebeurt er iets heel bijzonders: ieder presteert beter! Leerlingen vinden het leuk, de leerprestaties gaan omhoog en storend gedrag komt veel minder voor.  

Klas- en TeamBouwers zijn activiteiten die je doet met de teams in je groep. Door deze activiteiten ontstaat een gevoel van veiligheid in de groep. Bovendien groeit de bereidheid, zelfs de wil om met elkaar samen te werken. Het werkklimaat in het team, de teamcohesie wordt hier positief door beïnvloed. Klas- en TeamBouwers zijn typische teamactiviteiten. Ze zijn leuk, gaan niet over leerstof, ieder kind kan meedoen. 

Er zijn verschillende soorten activiteiten. Klas- en TeamBouwers gericht op: 

  • elkaar leren kennen
  • het ontwikkelen (of onderhouden) van een eigen teamidentiteit
  • het leren waarderen van verschillen tussen de diverse teamleden
  • het ontwikkelen van synergie.

In deze training..

In 2 dagdelen wordt doelgericht ingezet op basisinzichten, leerkrachtvaardigheden en aparte activiteiten. Deze Klas –en TeamBouwers creëren sociale verbondenheid en stimuleren de wil om samen te werken. Routines van coöperatief klassenmanagement maken deel uit van deze scholing.

Voorafgaand aan de scholing vindt een intake plaats en na de scholing komt toepassen en implementeren van Coöperatieve Leerstrategieën binnen jouw schoolspecifieke situatie, terug in een gesprek.

Opbrengst

Je leert Klas- en TeamBouwers te integreren in je dagelijks onderwijs. Zo creëer je sociale verbondenheid in je klas en stimuleer je het werken in teams.

Voor wie?

leraren PO, docenten VO

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze experts.