Diensten

Training KIJK! op Sociale competentie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

KIJK! op Sociale Competentie is een praktisch hulpmiddel voor het signaleren en volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in groep 3 tot en met 8. Het instrument is gebaseerd op KIJK! en sluit aan bij KIJK! 3-4.

Het bevat echter geen ontwikkelingsmijlpalen, maar ontwikkelschetsen voor groep 3-4, 5-6 en groep 7-8. Voor elk van deze groepen zijn signaleringlijsten beschikbaar. Vanaf groep 5 vullen kinderen zelf ook een lijst in. Daarnaast kun je kinderen als bron raadplegen door middel van individuele activiteiten, activiteiten in tweetallen, in kleine groepjes en in de hele groep. Met deze journaalactiviteiten werk je direct aan de sociale competentie van kinderen. Dit geeft je de gelegenheid het gedrag van leerlingen concreter te observeren.

Tussen de signaleringslijst, de ontwikkelschets, de leerlingenlijst en de journaalactiviteiten bestaat een duidelijke koppeling. De signaleringslijst bestaat uit 3 domeinen: intrapersoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijk ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Door gelaagde observatieniveaus van globaal naar gedetailleerd is deze lijst eenvoudig in te vullen. Je vult die onderdelen in, die voor jouw signalering van belang zijn.Je kunt bijvoorbeeld diepgaander signaleren bij kinderen waar je je zorgen om maakt. In iedere schets staan aanwijzingen om probleemgedrag te verhelderen en suggesties om dit probleemgedrag aan te pakken. Het verwerken van de gegevens doe je via de website. De resultatenweergave van de signalering vindt plaats op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau.

KIJK! op Sociale Competentie kan in combinatie met de andere KIJK! producten worden gebruikt, maar is evengoed geschikt voor scholen die niet met KIJK! werken.

Omvang

Deze training wordt in 2 dagdelen aangeboden.

Meer informatie

Bekijk het demo-account op http://demo.kijkopsocialecompetentie.nl
Je logt in met de onderstaande gegevens:
Gebruikersnaam: bazalt
Wachtwoord: bazalt
Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.