Diensten

Training Goed van start 

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Samen bouwen aan een veilig klasklimaat, waarin het voor iedere leerling veilig is.

Deze training is opgebouwd uit een aantal klassenvergaderingen die je in de periode tot de herfstvakantie kunt inzetten. In deze klassenvergaderingen maak je afspraken met de leerlingen over de norm in de klas: Hoe gaan we met elkaar om? De rest van het schooljaar kun je de klassenvergaderingen blijven inzetten om te evalueren en bij te sturen.

De training bestaat uit 2 of 4 bijeenkomsten van een dagdeel.

Bijeenkomst 1 en 2

In deze bijeenkomsten leer je om met je leerlingen klassenvergaderingen in te zetten om te komen tot een veilig & positief leer- en leefklimaat in de groep. Een groep waarin iedereen zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het model preventieniveaus van gedrag
 • De wet Sociale Veiligheid
 • Groepsvorming en de fases van groepsvorming
 • Algemene – en specifieke onderwijsbehoeften
 • KlasBouwers, TeamBouwers en Energizers
 • Effectief leraargedrag

Bijeenkomst 3 en 4

In deze bijeenkomsten komt aan de orde hoe je omgaat met een groep die zich minder positief heeft gevormd. Wat zijn dan de mogelijkheden? We informeren je over de types ordeverstorend gedrag, de behoeften achter dit ordeverstorend gedrag en vooral over hoe je zo effectief en efficiënt mogelijk omgaat met dit ordeverstorende gedrag en met leerlingen zelfverantwoordelijk gedrag oefent.

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • 4 Type van orde verstorend gedrag
 • 7 Posities binnen gedrag
 • Preventieve acties
 • De drie peilers van verantwoordelijk gedrag

Materiaal

In bijeenkomst 1 en 2 ontvang je een map waarin materialen zitten die je direct in de groep kunt gebruiken. Denk aan: Klas-en TeamBouwers, toonzetters, Energizers  en de opzet voor Klassenvergaderingen.

Volg je ook bijeenkomst 3 en 4, dan kun je werkmateriaal toevoegen over de aanpakstrategieën bij orde verstorend gedrag. De 7 Posities achter gedrag en preventieve acties en de 3 pijlers voor het stimuleren en oefenen van verantwoordelijk gedrag ontvang je ook gebruiksklaar.

Resultaten van de training

 • Je bent in staat om uitgewerkte klassenvergaderingen te voeren waardoor je een veilige en positieve leer- en leefomgeving weet te creëren waarin kinderen optimaal kunnen profiteren van het door jou geboden onderwijs.
 • Je weet wat Klas- en TeamBouwers zijn en welk effect deze hebben op het vormen van een positieve groep en je kunt deze op de juiste momenten inzetten.
 • Je wordt je bewust van het groepsproces dat zich voltrekt en welke rollen kinderen daarin kunnen hebben.
 • Je krijgt gereedschap om iedere fase van groepsvorming actief en bewust te beïnvloeden.
 • Je wordt je bewust van je eigen rol en invloed op het groepsproces en gedrag van kinderen.
 • Je krijgt gereedschap voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben op pedagogisch gebied.
 • Je (h)erkent de 4 types van orde verstorend gedrag en kunt deze koppelen aan de 7 posities.
 • Je weet welke preventieve acties je kunt toepassen om orde verstoring te voorkomen.

Certificering

Na het volgen van bijeenkomsten 1 en 2 ontvang je het certificaat Goed van Starten. Als je 4 bijeenkomsten volgt, ontvang je het certificaat Werken aan verantwoordelijk gedrag.

Downloads