Diensten

Training De bovenkamer

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De bovenkamer is een methode voor taalonderwijs aan anderstalige leerlingen in de bovenbouw van het PO en in de brugklas van het VO. In 6 bijeenkomsten laat onze NT2 expert zien hoe je het visuele opzoekboek De bovenkamer op een effectieve wijze kunt inzetten. Ook zoomt zij in op hoe De bovenkamer zich verhoudt tot de nieuwste taalmethoden.

Tijdens de training krijg je praktische handreikingen om De bovenkamer optimaal te gebruiken in de klas. Zo leer je onder andere hoe je de strookjes voor leerlingen op een juiste manier in kunt zetten. Leerlingen kunnen zo gericht oefenen met de juiste zinsbouw, het benoemen van woorden en het ontleden van zinnen. En natuurlijk is er ook ruimte voor kennisuitwisseling met medecursisten.

Het is belangrijk dat je als deelnemer aan deze training:

  • de training Zien is snappen hebt gevolgd of intensief met Zien is snappen hebt gewerkt;
  • je voldoende kennis hebt van zinsbouw, vormleer en klankleer van de Nederlandse taal;
  • je zelf vaardig bent in zinsbouw, woordbenoemen en zinsontleden.

Door te werken met De bovenkamer zijn anderstalige kinderen beter voorbereid om mee te doen aan het reguliere lesprogramma taal.

Experts

Downloads