Diensten

Programma specifieke training Speelplezier

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Wanneer je op een vve-groep werkt waar het programma Speelplezier is geïmplementeerd, kan je na het behalen van je Basis VE certificaat de programma specifieke training Speelplezier volgen.  

Speelplezier is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het deels gestructureerd en deels open programma wordt uitgevoerd in peutergroepen, de kinderopvang en de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Het uitgangspunt is dat kinderen zich het best ontwikkelen in spelende interactie binnen een thematische samenhang. Speelplezier biedt de beroepskrachten daarvoor een vaste structuur in de vorm van dagelijkse speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren.    

De programma specifieke training Speelplezier bestaat uit de volgende 8 bijeenkomsten: 

De programma specifieke training Speelplezier bestaat uit de volgende 8 bijeenkomsten: 

 1. Speelplezier in de huis- en themahoek 
 2. Met Speelplezier het jaar rond 
 3. Speelplezier in de bouwhoek 
 4. Speelplezier in het atelier 
 5. Speelplezier met tafelpoppenspel: wij spelen een boek 
 6. Speelplezier met winkeltje spelen 
 7. Organisatie van vrij spel en observeren 
 8. Zorg in de vorm van spelbegeleiding in samenwerking met opvoeders. 

Verder:  

 • Is het bijhouden van een portfolio onderdeel van het traject.  
 • Wordt de deelnemer 8 keer gecoached op de werkvloer. 
 • Ontvangt de deelnemer na het bijwonen van de trainingen en het afronden van de coachings het Speelplezier certificaat.  

Inschrijven  

Schrijf je in voor de programmaspecifieke trainingen via de agenda

Vragen over: 

 • Je inschrijving? 
 • Een van de programma specifieke trainingen? 
 • Een training die niet in het lijstje staat maar die je wel graag wil volgen?  

Dan kun je contact opnemen met Rianne Lenstra: r.lenstra@hco.nl

Voorafgaand aan de training sturen we een factuur naar jouw locatie, op het opgegeven factuur mailadres.