Diensten

Programma specifieke training Speelplezier

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Per september 2021 zal het VE traject Speelpleziermethodiek worden aangeboden in open aanbod voor pm’ers en leerkrachten.

Essentie

Speelplezier is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het deels gestructureerd en deels open programma wordt uitgevoerd in peutergroepen, de kinderopvang en de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Het uitgangspunt is dat kinderen zich het best ontwikkelen in spelende interactie binnen een thematische samenhang. Speelplezier biedt de beroepskrachten daarvoor een vaste structuur in de vorm van dagelijkse speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren:  

  • Geleid spel (demonstratiespel en een (hand)pantomimespel) voor spel- en taalstimulering in de grote groep
  • Een begeleide spelactiviteit in niveaus met een pedagogisch of didactisch motief in de kleine groep
  • Vrij spel binnen en buiten -> observerend en kindvolgend meespelen, spel verrijken

Speelplezier tussendoortjes in de grote groep

Inhoud

De programma specifieke training Speelplezier bestaat uit 8 inhoudelijke bijeenkomsten en een certificeringsbijeenkomst:

Bijeenkomst 1: Speelplezier in en om de huishoek Stap 1: geleid spel in de grote groep en organisatie en observatie van vrij spel

Bijeenkomst 2: Speelplezier in en om de huishoek Stap 2: geleid spel in de groep groep, begeleid rollenspel in de kleine groep, organisatie en observatie van vrij spel

Bijeenkomst 3: Werken met aan SLO doelen gekoppelde Speelplezier tussendoortjes in de grote groep

Bijeenkomst 4: Speelplezier in en om het atelier Stap 3: geleid spel in de grote groep, begeleid spel in exploratiebak en atelier

Bijeenkomst 5: Speelplezier in en om de bouw-en constructiehoek Stap 4: Geleid spel in de grote groep, begeleid constructiespel in de kleine groep, organisatie en observatie van het vrije spel

Bijeenkomst 6: Speelplezier met tafelpoppenspel/We spelen een boek Stap 5: Stap voor stap een mini speel-leerthema rondom tafelpoppenspel aan de hand van een boek voorbereiden, uitvoeren en evalueren

Bijeenkomst 7: Speelplezier in en om de Winkel Stap 6: Stap voor stap een speel-leerthema rondom winkelspel voorbereiden, uitvoeren en evalueren

Bijeenkomst 8: Verdieping vrij spel en extra zorg in de vorm van een sessie spelbegeleiding

Certificeringsbijeenkomst met eindpresentaties

Verder:

  • Is het bijhouden van een portfolio onderdeel van het traject.
  • Wordt de deelnemer begeleid op de werkvloer: respectievelijk 8 of 5 keer. (Afhankelijk van of de pm’er op een nieuwe Speelplezier locatie werkt (8 keer), of op een reeds gecertificeerde locatie en met gecertificeerde collega’s werkt (5 keer)).
  • Ontvangt de deelnemer na het bijwonen van de trainingen en het afronden van de coachings het VE Speelplezier certificaat.
  • Goed om te weten: dit certificaat is tevens geldig als Basis VE certificaat!

Doelgroep

  • Voor pm’ers/leerkrachten die werken op gecertificeerde VE Speelplezier locaties
  • Voor pm’ers/leerkrachten van nieuwe VE speelplezier locaties

Inschrijven

Schrijf je nu in voor de training in het najaar. Let op, deze data zijn nog NIET definitief en dus onder voorbehoud. Houd de agenda in de gaten voor de definitieve planning. Een maand voor de start van de training ontvang je een uitnodiging met de definitieve trainingsdata.


Locatie: HCO, Den Haag

Data gehele traject:

Bijeenkomst 1: Woensdag 29 september 2021, 9.00-12.00 uur

Bijeenkomst 2: Maandag 8 november 2021, 9.00-12.00 uur

Bijeenkomst 3: Woensdag 8 december 2021, 9.00-12.00 uur

Bijeenkomst 4: Maandag 24 januari 2022, 9.00-12.00 uur

Bijeenkomst 5: Woensdag 9 maart 2022, 9.00-12.00 uur

Bijeenkomst 6: Maandag 11 april 2022, 9.00-12.00 uur

Bijeenkomst 7: Woensdag 11 mei 2022, 9.00-12.00 uur

Bijeenkomst 8: Woensdag 8 juni 2022, 9.00-12.00 uur   

Certificeringsbijeenkomst: maandag 4 juli 2022, 9.00-12.00 uur

Prijs

€2311,75 per deelnemer (traject met 5x coaching)

Prijsinformatie

De prijs is excl. Materialen van Speelplezier. Materialen zijn te bestellen via www.speelpleziermethodiek.nl

De prijs is excl het dagdeel ‘herinrichten van de speelleeromgeving’. Dit is een verplicht onderdeel bij nieuwe Speelplezier locaties. Kosten: €405,-

Mocht een deelnemer buiten de regio van het HCO deelnemen, dan kunnen er extra reiskosten in rekening worden gebracht voor de coaching.