Diensten

Programma specifieke training Speelplezier

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Per januari 2022 zal het VE traject Speelpleziermethodiek worden aangeboden in open aanbod voor pm’ers en leerkrachten.

Essentie

Speelplezier is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het deels gestructureerd en deels open programma wordt uitgevoerd in peutergroepen, de kinderopvang en de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Het uitgangspunt is dat kinderen zich het best ontwikkelen in spelende interactie binnen een thematische samenhang. Speelplezier biedt de beroepskrachten daarvoor een vaste structuur in de vorm van dagelijkse speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren:  

 • Geleid spel (demonstratiespel en een (hand)pantomimespel) voor spel- en taalstimulering in de grote groep
 • Een begeleide spelactiviteit in niveaus met een pedagogisch of didactisch motief in de kleine groep
 • Vrij spel binnen en buiten -> observerend en kindvolgend meespelen, spel verrijken
  Speelplezier tussendoortjes in de grote groep

Inhoud

De programma specifieke training Speelplezier bestaat uit 8 inhoudelijke bijeenkomsten en een certificeringsbijeenkomst:

Bijeenkomst 1: Speelplezier in en om de huishoek Stap 1: geleid spel in de grote groep en organisatie en observatie van vrij spel

Bijeenkomst 2: Speelplezier in en om de huishoek Stap 2: geleid spel in de groep groep, begeleid rollenspel in de kleine groep, organisatie en observatie van vrij spel

Bijeenkomst 3: Werken met aan SLO doelen gekoppelde Speelplezier tussendoortjes in de grote groep

Bijeenkomst 4: Speelplezier in en om het atelier Stap 3: geleid spel in de grote groep, begeleid spel in exploratiebak en atelier

Bijeenkomst 5: Speelplezier in en om de bouw-en constructiehoek Stap 4: Geleid spel in de grote groep, begeleid constructiespel in de kleine groep, organisatie en observatie van het vrije spel

Bijeenkomst 6: Speelplezier met tafelpoppenspel/We spelen een boek Stap 5: Stap voor stap een mini speel-leerthema rondom tafelpoppenspel aan de hand van een boek voorbereiden, uitvoeren en evalueren

Bijeenkomst 7: Speelplezier in en om de Winkel Stap 6: Stap voor stap een speel-leerthema rondom winkelspel voorbereiden, uitvoeren en evalueren

Bijeenkomst 8: Verdieping vrij spel en extra zorg in de vorm van een sessie spelbegeleiding

Certificeringsbijeenkomst met eindpresentaties

Verder:

 • Is het bijhouden van een portfolio onderdeel van het traject.
 • Wordt de deelnemer begeleid op de werkvloer: respectievelijk 8 of 5 keer. (Afhankelijk van of de pm’er op een nieuwe Speelplezier locatie werkt (8 keer), of op een reeds gecertificeerde locatie en met gecertificeerde collega’s werkt (5 keer)).
 • Ontvangt de deelnemer na het bijwonen van de trainingen en het afronden van de coachings het VE Speelplezier certificaat.
 • Goed om te weten: dit certificaat is tevens geldig als Basis VE certificaat!

Coaching en eindgesprek

Alle deelnemers worden 5x gecoacht op de werkvloer. Aan het eind van het traject vindt een eindgesprek plaats, waarin o.a. het portfolio wordt besproken.

Doelgroep

 • pm’ers/leerkrachten die werken op gecertificeerde VE Speelplezier locaties
 • pm’ers/leerkrachten van nieuwe VE Speelplezier locaties

Inschrijven

Schrijf je nu in voor de training die start in januari 2022. Startdatum is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Een maand voor de start van de training ontvang je een uitnodiging met de definitieve trainingsdata.

Wil je meer informatie over Speelplezier en de mogelijke trajecten?

Expert