Diensten

Screeningsonderzoek NSCCT

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) is een instrument om inzicht te krijgen in de capaciteiten van leerlingen vanaf groep 4 t/m 8. Met de resultaten van de test kunnen leerkrachten hun lesaanbod nog beter afstemmen op de groep en de individuele ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

Traject NSCCT

  • De NSCCT kan op ieder gewenst moment van het schooljaar worden afgenomen, passend bij het jaarritme van de school.
  • De test wordt in ongeveer anderhalf uur tijd klassikaal afgenomen door de intern begeleider, directeur of een collega leerkracht. De groepsleerkracht observeert de klas tijdens de testafname. In overleg is het mogelijk om een onderwijsadviseur van HCO in te schakelen voor de afname.
  • De rapportage en nabespreking op school worden door onderwijsadviseurs van HCO verzorgd.

Download hier de instructies voor de afname van NSCCT voor het digibord:

Voordelen van de NSCCT

  • helpt leerkrachten opbrengstbewust onderwijs vorm te geven;
  • is goedgekeurd door de COTAN en voldoet hiermee aan de actuele standaarden;
  • geeft ook belangrijke informatie voor het schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs;
  • kan gebruikt worden voor het opstellen van (voorlopig) advies voor het voortgezet onderwijs.

Ook aan de slag met de NSCCT?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Experts

Downloads