Diensten

Screeningsonderzoek DGO

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Ieder jaar nemen zo’n 3000 leerlingen van ca. 130 scholen in het basisonderwijs in Den Haag en omgeving deel aan het Derde Groep Onderzoek, ofwel DGO genoemd.

Wat is DGO?

Het DGO is een screeningsonderzoek dat de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van leerlingen uit groep drie in kaart brengt. De leerkracht neemt het DGO klassikaal af.

Resultaat DGO

Het DGO biedt de mogelijkheid om de onderwijsbehoeften op groepsniveau te bekijken. De analyse van de resultaten kan helpen om consequent te werken aan een doorgaande lijn en om trends tijdig te signaleren. Daarnaast biedt het inzicht op individueel niveau. We leggen de resultaten van het DGO naast de resultaten van het Cito-LVS om een compleet beeld te vormen van de groep en de individuele leerling.

Eén van onze experts bespreekt met de school de resultaten. Deze zijn visueel weergegeven in staafgrafieken. Dit helpt de scores gemakkelijk te interpreteren.

Voorbeeldgrafieken DGO

Jaarlijks doen zo’n 3000 leerlingen uit groep 3 mee aan het Derde Groep Onderzoek (DGO). Voor de leerlingen is het DGO aantrekkelijk gemaakt. Het onderzoek is geheel in kleur en bevat hoofdpersoon: Jip. Aan de hand van instructies en plaatjes neemt Jip de leerlingen mee door de test.

Het DGO bestaat uit de volgende onderdelen:

  • plaatjes ordenen;
  • aandacht- en geheugentaken;
  • matrixen;
  • een onderdeel gericht op het sociaal emotioneel welbevinden.

Deze onderdelen doen een beroep op het oorzaak-gevolg redeneren in een sociale context, het logisch redeneren, de visuele concentratie en het korte termijn geheugen.

Traject DGO

  • In september ontvangt de directeur of intern begeleider van een school per post de aanmeldingsformulieren voor het DGO;
  • De school stuurt voor 1 oktober de aanmeldingsformulieren retour naar HCO;
  • In december ontvangt de school van ons de benodigde materialen, zodat de test in januari bij de leerlingen in groep 3 kan worden afgenomen;
  • De leerkracht van groep 3 neemt het DGO af in januari (week 2, 3 of 4). De leerkracht kan het DGO in één ochtend afnemen of verdelen over twee ochtenden;
  • De boekjes worden nagekeken en verwerkt op het HCO;
  • Vanaf half maart bespreekt een van onze onderwijsadviseurs deze resultaten op school.

Ouders/verzorgers dienen toestemming te geven voor deelname van hun kind aan het DGO.

Ook aan de slag met DGO?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Experts

Downloads