Diensten

Advies en begeleiding schoolplannen en beleidsdocumenten

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Schoolbesturen vragen scholen om planmatig, cyclisch en systematisch te werken. Een planningsdocument zoals het schoolplan is een eerste vereiste: waar sta je als school voor, waar ga je naar toe en hoe kom je daar? De eisen aan de kwaliteitsborging hiervan liggen hoger dan voorheen en dit vraagt om aanscherpingen in nieuwe schoolplannen.

Adviseurs van HCO zijn gespecialiseerd in de begeleiding van het opstellen van een schoolplan. Zij kunnen de school en het team begeleiden in het samen formuleren van de missie, visie en speerpunten voor de nieuwe schoolplanperiode. Bovendien kunnen zij zich als ’klankbord’ opstellen voor de strategische keuzes en ambities. Uiteindelijk gaat het om de juiste afstemming tussen de onderwijskwaliteit, het personeelsbeleid en de kwaliteitsborging. Hierover denken onze adviseurs graag mee, o.a. als procesbegeleider in het opstellen van het plan, het kritisch tegenlezen van de hoofdstukken van het schoolplan of het verzorgen van feedback op teksten.