Diensten

Regulier dyslexieonderzoek (bekostigd door school of ouders)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Bij sommige leerlingen bestaat na het volgen van het dyslexieprotocol door school een vermoeden van dyslexie, maar komt een leerling door bepaalde redenen niet in aanmerking voor een vergoed dyslexieonderzoek vanuit de Jeugdwet. In sommige gevallen neemt de school dan de kosten van dit onderzoek voor haar rekening. Anders komen de kosten voor de rekening van ouders/verzorgers.

Met een specifiek onderzoek kan een gespecialiseerde psycholoog/orthopedagoog vaststellen of het om dyslexie gaat. Hiervoor volgt HCO de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN).

Inhoud onderzoek

Voorafgaand aan het dyslexieonderzoek vindt een intakegesprek met ouder(s) plaats. Het onderzoek bestaat uit een diagnostisch onderzoek naar lezen en spelling, soms aangevuld met een intelligentieonderzoek. Na het onderzoek maken we een afspraak om de onderzoeksresultaten met ouders en school te bespreken. Tijdens dit gesprek lichten we het onderzoeksverslag mondeling toe. Een dyslexieverklaring wordt afgegeven, als het onderzoek aantoont dat er sprake is van dyslexie. Op basis van deze verklaring kan een school speciale maatregelen nemen. Een leerling krijgt dan bijvoorbeeld voor sommige opdrachten meer tijd.

Experts

Downloads