Diensten

Regie in mijn eigen groep

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Je bent gestart in het primair onderwijs en draagt verantwoordelijkheid voor je eigen klas. Als zij-instromer of starter wil je een goed fundament leggen voor het werken met je groep. Onze gedeelde missie: jouw leerlingen ontwikkelen zich optimaal in jouw klas!

Om je heen zie je good practices van collega’s en jij zoekt je eigen weg naar vakmanschap.

Je wil verder bouwen aan een veilig leerklimaat, effectief klassenmanagement en weten hoe je omgaat met ordeverstorend gedrag. Door gereedschappen te verzamelen voor een goed georganiseerde en gemanagede klas, sta je krachtiger voor jouw klas en kunnen je leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

Opbrengsten

  • Je bouwt jouw kennis, ervaringen en talenten uit, zodat jij krachtiger voor je klas staat 
  • Je weet wat research zegt over hoe leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkeling in jouw klas
  • Je hebt diverse gereedschappen verzameld voor een goed georganiseerde en gemanagede klas
  • Je kunt in je klas leidinggeven op het gebied van gedrag, rekening houdend met de behoeften van je leerlingen

Past deze training bij jou?

We bieden deze training aan zij-instromende, startende leraren en onderwijsassistenten met lesgevende taken in het primair onderwijs.