Diensten

Protocol ERWD

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het doel van het landelijke protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) is om leerkrachten en scholen handvatten te bieden bij het vormgeven van het rekenonderwijs om zo bij zoveel mogelijk leerlingen functionele gecijferdheid te bereiken.

Hiermee wordt bedoeld het adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het protocol geeft aanwijzingen voor stappen die je kunt ondernemen op schoolniveau en in de klas, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt. Het protocol richt zich hierbij op leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Wij ondersteunen je graag bij:

  • het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;
  • het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen;
  • het voorkomen van rekenwiskunde-problemen;
  • het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie;
  • het ontwikkelen van rekenbeleid;
  • het ontwikkelen van zorgbeleid;
  • de implementatie van het protocol;
  • het kiezen van een nieuwe rekenmethode.

Omvang

Wij maken graag een training op maat voor het team, neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.