Diensten

Programma specifieke training Piramide

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Wanneer je op een vve-locatie werkt waar het programma Piramide is geïmplementeerd, kan je na het behalen van je Basis VE certificaat de programma specifieke training Piramide volgen.  

Piramide is een educatieve aanpak voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Het programma biedt handvatten om de brede ontwikkeling spelenderwijs te begeleiden en te stimuleren vanuit een veilige omgeving en een positief educatief klimaat. 

De programma specifieke training Piramide bestaat uit de volgende 3 bijeenkomsten: 

  1. Basisconcepten en opbouw piramide 
  2. Planning en Organisatie Piramide 
  3. Differentiëren (tutoring en pientere kinderen) 

Verder: 

  • Zijn 3 coachingsbezoeken op de werkvloer onderdeel van deze training. 
  • Ontvang je na het volgen van de bijeenkomsten en het afsluiten van de 3 coachingsbezoeken het Piramide certificaat. 

De programma specifieke trainingen plannen we 2x per jaar in. Wanneer je op de wachtlijst staat, informeren we je over de startdatum. 

Inschrijven  

Schrijf je nu alvast in voor de training in het najaar. Let op, deze data zijn nog NIET definitief en dus onder voorbehoud. Houd de agenda in de gaten voor de definitieve planning. Een maand voor de start van de training ontvang je een uitnodiging met de definitieve trainingsdata.

Vragen over: 

  • Je inschrijving? 
  • Een van de programma specifieke trainingen? 
  • Een training die niet in het lijstje staat maar die je wel graag wil volgen?  

Dan kun je contact opnemen met onze collega’s via ve@hco.nl

Voorafgaand aan de training sturen we een factuur naar jouw locatie, op het opgegeven factuur mailadres.