Diensten

Opleiding Sterk als Vakleerkracht

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In Den Haag is een groot aantal scholen actief binnen het Leerkansenprofiel, de zomer- en/of zaterdagschool.

De algemene doelstellingen die de gemeente heeft opgesteld voor invulling van deze extra leertijd zijn:

 • Maximaliseren van leer- en ontwikkelingskansen van kinderen;
 • Verkleinen van de taalachterstand;
 • Intensief versterken van sociale competenties;
 • Indringend bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale binding;
 • Versterken van ouderbetrokkenheid bij de school en samenleving.

Bij veel van de scholen worden vakleerkrachten van verschillende organisaties ingezet om de scholen te ondersteunen bij het verwezenlijken van de doelen en de invulling van verlengde onderwijstijd.
De vakleerkrachten werken in verschillende vakgebieden: dans, theater, beeldende kunst, muziek, sport, sociale vaardigheden, enzovoort. Zij zijn hierin uiteraard geschoold. De doelstellingen van de verlengde onderwijstijd vragen echter meer van hen. De vakleerkrachten worden onderdeel van een schoolorganisatie. Ze krijgen te maken met gemotiveerde en ongemotiveerde leerlingen, met ordeverstoringen, met verschillen in intelligentie en sociale vaardigheden.
Twee specifieke doelstellingen zijn verminderen van taalachterstand en benutten van rekenkansen van/bij de leerlingen. De vakleerkrachten hebben hierbij een actieve rol.

Tijdens de opleiding ‘Sterk als vakleerkracht’ doen de vakleerkrachten kennis op en leren zij vaardigheden om de door de gemeente gestelde doelen voor in- en uitvoering van de verlengde onderwijstijd, te realiseren.

Programma/onderwerpen

 1. Klassenmanagement;
 2. Omgaan met orde verstorend gedrag vanuit de WinWin-aanpak: werken aan verantwoordelijk gedrag;
 3. Lesopbouw;
 4. Coöperatieve werkvormen;
 5. Module taal: taalontwikkeling en talige activiteiten;
 6. Module rekenen: rekenontwikkeling en rekenactiviteiten;
 7. Borging van de theorie en vaardigheden, intervisie en feedback;
 8. Praktijkopdrachten;
 9. Coaching op de werkvloer;
 10. Eindbezoek;
 11. Eindpresentatie.

Werkwijze

De opleiding bestaat uit trainingsdagen waarin de vakleerkracht vanuit de theoretische achtergrond aan de slag gaat met reflectie en toepassing op de eigen praktijk. De vakleerkracht heeft uiteindelijk letterlijk zijn/haar eigen toolbox met materialen voor het effectief inrichten van zijn/haar lessen. De reflectie op de eigen praktijk vindt plaats op de trainingsdagen en in gesprekken met de coach van de school.

Expert