Diensten

Onderzoek naar leerpotentieel bij jonge kinderen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Wil je een beter beeld krijgen van het leerpotentieel van een peuter of kleuter in je groep? Dan kan een in het PDO geschoolde adviseur van HCO een PDO afnemen. Dit is een handelingsgericht diagnostisch observatie-instrument dat inzicht geeft in de sterke kanten van een peuter of kleuter op verschillende ontwikkelingsgebieden. Er wordt gebruik gemaakt van aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen.

PDO: zo werkt dat!

Tijdens een speelse taak observeert onze gecertificeerde adviseur een peuter of kleuter. De adviseur kijkt welke activiteiten het kind zelfstandig kan uitvoeren en bij welke taken het ondersteuning nodig heeft. Door na te gaan welke hints en/of aanmoediging een peuter of kleuter nodig heeft, kan de adviseur praktische handelingsadviezen opstellen voor de pedagogisch medewerker, leerkracht en ouders.

Voordelen PDO

  • Het resultaat van het PDO is meer dan een lijst bevindingen. Het biedt praktische adviezen om een kind verder te helpen in zijn ontwikkeling.
  • De pedagogisch medewerker en leerkracht kunnen met behulp van die adviezen hun begeleiding beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van het jonge kind.

Zelf het PDO leren afnemen?

Volg de training Peuter en/of Kleuter PDO. Elk jaar organiseert HCO deze training op open inschrijving. Kijk voor actuele data in de agenda.

Downloads afname PDO