Diensten

Onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed vanuit de Jeugdwet (ONL dyslexie onderzoek)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Bij sommige leerlingen bestaat na het volgen van het dyslexieprotocol door school een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Onder bepaalde voorwaarden komen deze leerlingen in aanmerking voor een dyslexieonderzoek, vergoed vanuit de Jeugdwet. Door dit onderzoek kan een gespecialiseerde psycholoog/orthopedagoog vaststellen of er sprake is van ernstige dyslexie en of het kind in aanmerking komt voor behandeling. Hiervoor volgt het HCO de richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).  

Intakegesprek voorafgaand aan het onderzoek

Voorafgaand aan het dyslexieonderzoek vindt een intakegesprek met ouder(s) plaats. Het onderzoek bestaat uit een diagnostisch onderzoek naar lezen en spelling. Soms wordt dit aangevuld met een intelligentieonderzoek. Na afloop van het onderzoek maken we een afspraak om de onderzoeksresultaten met ouders en school te bespreken. Tijdens dit gesprek lichten we het onderzoeksverslag mondeling toe.

Dyslexieverklaring

Een dyslexieverklaring wordt afgegeven als het onderzoek aantoont dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Een school kan op basis van deze verklaring speciale maatregelen treffen. Een leerling krijgt dan bijvoorbeeld voor sommige opdrachten meer tijd.

Vergoeding dyslexiebehandeling

Als voldaan wordt aan de richtlijnen, dan kan een leerling ook in aanmerking komen voor dyslexiebehandeling vergoed vanuit de Jeugdwet. Meer informatie op Behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed vanuit de Jeugdwet (ONL dyslexiebehandeling).

Experts

Downloads